Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.

ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Regulamin SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ WEDEL

 

 1. Zakupienie biletu lub wejście do sali na imprezę bezpłatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali widowiskowo-kinowej „Wedel” jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki był zakupiony.
 5. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie.
 6. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 7. Podczas imprezy lub seansu nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe; zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem seansu, imprezy gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
 8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych w Drawieńskim Ośrodku Kultury zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku- dotyczy seansów filmowych i koncertów profesjonalnych artystów.(Ustawa o prawach autorskich  Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)

DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

      b)   Spożywania alkoholu i palenia papierosów,

      c)  Głośnego zachowania, zakłócającego innym odbiór filmu, koncertu czy imprezy.

 

W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy się liczyć z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.

 

9. Zabrania się wnoszenia na salę artykułów spożywczych zakupionych poza Bufetem Kinowym.

10. Na terenie obiektu Drawieńskiego Ośrodka Kultury obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

11. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

12. Szatnia sali widowiskowo-kinowej jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana.

13. Za rzeczy pozostawione w sali widowiskowo-kinowej DOK nie ponosi odpowiedzialności.

14. Po zakończeniu projekcji, imprezy na sali należy po sobie pozostawić porządek.

15. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

16. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

17. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 95 768 23 43 wew. 22 lub osobiście w Kasie z wyprzedzeniem do 7 dni.

18. Kasa sali widowiskowo-kinowej czynna jest na 30 min. przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.

19. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej 15 min przed seansem.

20. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).

21. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

22. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

23. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych

24.Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

 1. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – od 2-5 opiekunów.
 2. Wiek szkolny i późnoszkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 16-tego roku życia – od 1-3 opiekunów,
 3. Grupy zorganizowane  pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

25. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

 1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW.
 2. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
 3. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

26. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów: normalny: 18 zł, ulgowy- za okazaniem legitymacji ucznia, studenta, emeryta : 16,00, zbiorowy – 14,00 zł . Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. Informujemy, że zarówno drzwi główne wejściowe jak i drzwi między holem kina a salą wyposażone są w zamki antypaniczne. Oznacza to, że wyjście z sali bądź z kina jest możliwe po naciśnięciu klamki, jednakże wejście jest już zablokowane. Powyższe zamki zamykane są 15 min po rozpoczęciu seansu czy imprezy. W przypadku konieczności skorzystania z toalety podczas trwania seansu lub imprezy- o otwarcie drzwi do sali należy prosić pracownika obsługi znajdującego się w holu. Jednak w przypadku zupełnego opuszczenia obiektu poprzez drzwi główne nie ma już możliwości ponownego wejścia.

 

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Drawieńskiego Ośrodka Kultury

 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.