ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Sala biesiadna dok

W roku 2013 zakończyła się współfinansowana w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.2 Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej.

 Projekt p.t.  „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu” przygotowany  został przez Gminę Drawno. Koszt całej inwestycji  obejmującej remont wewnętrzny wszystkich pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznych, co, sanitarnych… oraz zewnętrzny łącznie z ociepleniem, elewacją i zagospodarowaniem terenu wyniósł 2. 447.003,43 zł. Remont rozpoczął się od  docieplenia i wymiany stropodachu.  Nowy, estetyczny wygląd uzyskały łazienki, reprezentacyjna sala biesiadna, cała kuchnia z zapleczem oraz pomieszczenia biurowe.

Jesienią roku 2013 w Drawieńskim Ośrodku Kultury  rozpoczęła się realizacja projektu  pt. „Rybne warsztaty kulinarne dla mieszkańców Drawna jako sposób na popularyzację rybactwa na obszarze objętym LSROR”  złożonego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior poprzez Gminę Drawno  w naborze wniosków  o dofinansowanie  operacji dotyczącej wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w ramach środka 4.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”. Celem operacji była aktywizacja społeczności lokalnej związanej z działalnością gastronomiczną w celu zaproponowania wprowadzenia do menu punktów gastronomicznych gminy Drawno tradycyjnie regionalnych potraw z ryb słodkowodnych wraz z szeroką promocją zarówno tychże produktów jak i  całego obszaru objętego LSROR poprzez wyposażenie kuchni oraz zaplecza gastronomicznego w pomieszczeniach Drawieńskiego Ośrodka Kultury i w efekcie organizacji cyklu rybnych warsztatów kulinarnych. 

 Pierwszym etapem operacji, było wyposażenie kuchni oraz zaplecza gastronomicznego.  Zakupione zostały meble do kuchni, bufetu, zmywalni oraz magazynów; pomieszczenia te wyposażone zostały także w niezbędny sprzęt: schładzarko-zamrażarkę szokową, profesjonalny okap kuchenny oraz wentylator, grill elektryczny oraz patelnię elektryczną. Do czerwca roku 2014 zrealizowany został kolejny etap, czyli kulinarne warsztaty rybne (20 spotkań). Po ich zakończeniu, już w lipcu roku 2014 odbył się konkurs a we wrzesniu podczas uroczystości dozynkowych wręczano powarsztatowy album rybny oraz odbyła się degustacja potraw wybnych. Szczegóły w zakładce "warsztaty rybne"

                Koszt realizacji całej operacji wynosi 61210,27 zł, z tego wysokość dofinansowania sięga 85 %.