ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Kino wedel

 

 REGULAMIN SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ TUTAJ

 

Zapraszamy do udziału w konkursach:

 

I. PIKNIKU „RETRO”, który odbędzie się 09 czerwca 2018r. na Placu Wolności w Drawnie – od godz. 11.00

 

 

Bawcie się razem z nami i bierzcie udział w konkursach, których regulaminy/ karty zgłoszeń znajdują się poniżej:

 

I. Wspólnie wybierzmy pojazdy, które znajdą się na Placu Wolności w Drawnie:

 

A. najpiękniejszy AUTOMOBIL XI Miedwiańskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych

B. najpiękniejszy/ najstarszy motocykl  z XX w TUTAJ karta zgłoszenia do złożenia w terminie do 06.06.2018)

C. najpiękniejszy/ najstarszy rower z XX w. (TUTAJ karta zgłoszenia do złożenia w terminie do 06.06.2018)

 

II Weźmy udział w konkursie na DAMSKI KAPELUSZ Z ROKU 1918      (I nagroda - 500 zł !)                                                               

TUTAJ regulamin i karta zgłoszeń do złożenia  w terminie do 06.06.2018r.)

 

III. Weźmy udział w konkursie na STRÓJ i POKAZ MODY RETRO  (I nagroda- 750 zł!)

(TUTAJ   regulamin i karta zgłoszeń do złożenia w terminie do 06.06.2018r.) 

 

Zapraszamy  wszystkich w wieku od 0 do 100 lat (i wyżej).

Mile widziane retro-przebrania!!!

 

II. KONKURSY: REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZEŃ V KAMPANII EDUKACYJNEJ "KRASNALOWE EKOCUDA" TUTAJ

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !