ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Dutw

Data wpisu: 19.06.2017r.

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  VI ROKU AKADEMICKIEGO DUTW 2016/2017 

28 czerwca 2017r.,(środa) o godzinie 12.00 w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się uroczyste zakończenie VI Roku Akademickiego 2016/2017 Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie m.in wykład edukacyjny dr ILONY KOŚĆ z Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Pedagogiki-Katedry Pedagogiki Społecznej. 

Nie zabraknie podsumowania całorocznej pracy DUTW oraz prezentacji artystycznych. Nieodmiennie przypominamy także, że wykłady mają formę otwartą dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Data wpisu: 05 maja 2017r.

Kochani; mamy już naszą facebookową odsłonę. Jak klikniemy w nasze logo na stronie głównej- to przeniesiemy sie na nią szybciutko. Ale jak klikniemy słowo TUTAJ -to też sie tak zdarzy... :)

 

Data wpisu: 05 kwietnia 2017r.

WYNIKI NOWYCH WYBORÓW

15 marca na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbyły się wybory na kolejną 3-letnią kadencję. Wybrana do ich przeprowadzenia Komisja Skrutacyjna w składzie: p.Halina Górska, p.Maria Haptar i p.Grażyna Granatowska stwierdziła, że  do Zarządu Stowarzyszenia Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku zostali wybrani: Krystyna Pietrzkiewicz, Jan Michniewicz, Jadwiga Lewandowska, Danuta Sokołowska i nowa osoba w Zarządzie –Zbigniew Bogdański. Zarząd ukonstytuował się następująco:

  1. Prezes            -    Pietrzkiewicz Krystyna 
  2. Wiceprezes     -   Michniewicz Jan        
  3. Skarbnik          -  Lewandowska Jadwiga     
  4. Sekretarz         - Sokołowska Danuta     
  5. Członek           -  Bogdański Zbigniew                     

 

Natomiast skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

  1. Przewodnicząca- Ewa Dąbrowska
  2. Zastępca przewodniczącej- Mirosława Witkowiak
  3. Sekretarz- Tadeja Hołownia

Z związku z powyższym wszystkim wybranym do Władz Stowarzyszenia składamy najlepsze gratulacje wraz z życzeniami sukcesów.

 

Data wpisu: 28 lutego 2017r.

Na podstawie & 17 pkt 3 Statutu Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zarząd DUTW zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w sali biesiadnej DOK-u 15 marca 2017r. o godzinie 11.00 (I-szy termin zebrania);11.30 (II-gi termin zebrania).

Porządek obrad:

1.Powitanie uczestników i gości

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Wybór Przewodniczacego i Sekretarza zebrania

4.Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok

5.Sprawozdanie finansowe za 2016r.

6.Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016

7.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał

8.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

9.Podjęcie uchwał o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10.Dyskusja-wolne wnioski

11.Zakończenie obrad

 

 

 

02 marca 2016r.

UWAGA:  Zarząd Stowarzyszenia DUTW zaprasza na  Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w sali widowiskowej WEDEL Drawieńskiego Ośrodka Kultury w dniu 16 marca 2016r. o godzinie 11.00 (I-szy termin zebrania);11.30 (II-gi termin zebrania)

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania; powitanie

2.Wybór Przewodniczacego i Sekretarza zebrania

3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2015r.

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015

5.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał

6.Dyskusja-wolne wnioski

7.Zakończenie obrad

 

 

 

                                               

W ROKU 2015/2016  V Rok Akademicki rozpoczyna DRAWIEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Oficjalna Inauguracja rozpoczęła się 14 października 2015r w sali biesiadnej DOK o godzinie 11.00 wykładem wygłoszonym przez dr Beatę Bugajską z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „O szybkiej młodości i powolnej starości”.

O aktywność w roku 2015/2016 prosimy zarówno członków DUTW jak i wszystkich zainteresowanych. Jeżeli ktoś z Państwa chce poszerzyć swoją wiedzę, z pożytkiem i w interesujący sposób spędzić czas, nabyć nowe umiejętności – proszę SIĘ ZGŁOSIĆ I ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ przystąpienia do DUTW. W sprawie szczegółów dotyczących działalności DUTW, warunków przynależności do Stowarzyszenia, możliwości przedstawienia swoich propozycji i oczekiwań proszę kontaktować się z Prezesem DUTW panią Krystyną Pietrzkiewicz- dutwdrawno@o2.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Trochę historii

19 października 2011r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja I-go Roku Akademickiego DUTW, pierwszej tego typu placówki w powiecie choszczeńskim; 11-tej w województwie zachodniopomorskim. Uniwersytet powołany został na zebraniu założycielskim 15 kwietnia 2011r; natomiast jako Stowarzyszenie zarejestrowany został 21 września 2011r w Sądzie Rejonowym w Szczecinie i wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. A 17 stycznia 2012 r. miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia: podpisanie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum UMOWY O PATRONAT oraz z BURMISTRZEM DRAWNA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY. Dziś liczba członków DUTW liczy sobie 43 aktywnie działające osoby!!!.

 

W dniu 15 kwietnia 2011 roku, na zebraniu założycielskim, zostało powołane do życia Stowarzyszenie Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (DUTW). Na spotkaniu tym przyjęto statut, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną nowo powstałej organizacji. Podstawą prawną powołania Stowarzyszenia jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku ( „Prawo o stowarzyszeniach”, Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z.p.z.).  Działalność DUTW kierowana jest do osób starszych. Uniwersytet ma bowiem za zadanie aktywizację intelektualną, kulturalną, społeczną i fizyczną seniorów; poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności, a także przyjemne spędzenie czasu w gronie rówieśników. Twórcom Uniwersytetu przyświeca również cel pozyskania seniorów-słuchaczy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej społeczności. Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin wiedzy, np.: prawa, historii, zdrowia, edukacji etc.  W programie przewidziano również zajęcia prowadzone w sekcjach, których ilość i dobór  zależy od woli i zainteresowań uczestników. Organizowane imprezy integracyjne czy okolicznościowe spotkania towarzyskie to dobra zabawa i wypoczynek.

Miejscem wykładów i spotkań w sekcjach jest głównie Drawieński Ośrodek Kultury, którego p. dyrektor Anna Hińcza-Gnysińska jest matką chrzestną Uniwersytetu (to właśnie zasługą p. Dyrektor jest jego utworzenie), jak również rzeczniczką ścisłej współpracy pomiędzy DOK i DUTW. Ale studenci spotykaja się także w Gimnazjum i oczywiście w plenerze.

W roku 2014 zakończyła się I-sza Kadencja Zarządu DUTW z Prezesem Janem Michniewiczem i rozpoczęła pracę Kadencja II-ga z Prezes p.Krystyną Pietrzkiewicz.