ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2017-10-18

VI Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej

 

Właśnie zakończył się kolejny już, bo VI Papieski Festiwal rozszerzony w tym roku o piosenkę chrześcijańską. Wzięło w nim udział 31 uczestników reprezentujących różne środowiska naszego województwa: Choszczno, Zespół Szkół w Ińsku, Szkoła Podstawowa Lipiany, Szkoła Podstawowa oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Recz, Szkoła Podstawowa Łasko, Dom Kultury Czaplinek, Ińskie Centrum Kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski oraz Drawieński Ośrodek Kultury. Organizatorem głównym był Drawieński Ośrodek Kultury oraz Parafia pw MBNP w Drawnie. Patronat nad Festiwalem objął Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski. 

 

czytaj więcej

Sponsorami, współorganizatorami i darczyńcami tegorocznej edycji byli: Burmistrz Drawna, Nadleśnictwo Drawno, Drawieński Park Narodowy, AEGIS Adrian Kocki DELIKATESY CENTRUM, PUB ALIBI, Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Małgorzata i Bogdan Buchajczykowie, Małgorzata i Dariusz Dzierbunowiczowie, Andrzej Konopelski oraz Spółdzielnia Socjalna Art.Music z Grąsów (DZIĘKUJEMY!).   Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali upominki, a laureaci Festiwalu, wskazani przez Jury- z muzykiem panem Adamem Deneką i księdzem dziekanem Dariuszem Doburzyńskim -otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe:

W kategorii lat 6-9 szkół podstawowych:

I m zajęła NATALIA SADOWSKA z Ińskiego Centrum Kultury

II m zajęła NELA DEC także z Ińskiego Centrum Kultury

III m zajęła HANNA SANKOWSKA z SP Recz

Wyróżnienie zdobyła ZOFIA KAWECKA z SP Łasko

W kategorii 10-12 lat:

I m- MARTYNA FRAŃCZAK - MGOK Kalisz Pomorski

II m- HANNA JUSZCZAK  -SP Łasko

III m -AURELIA PYTEL - SP Lipiany

Wyróżnienie- NADIA KOZINA MGOKiS

W kategorii klas VII i gimnazjalnych:

I m - HANNA DZIATKO - z DOK Drawno

II m- ALICJA KONSTANTYNOWICZ - SP Recz

III m - DANIEL DZIERBUNOWICZ - DOK Drawno

Wyróżnienie - ZUZANNA CISZEWSKA z SP Lipiany oraz JOANNA STĄPOREK z SP Recz

 

W kategorii klas ponadgimnazjalnych:

I m - WIKTORIA PAŁASZ - z Choszczna

II m- ADRIAN KOCIUBA - MGOKiS Recz

W kategorii „zespoły” Wyróżnienie zdobyły AURELIA PYTEL i  ZUZANNA CISZEWSKA  z SP Lipiany 

 

Tegoroczny poziom był bardzo wysoki i wszyscy uczestnicy zaprezentowali się naprawdę godnie.

Gratulujemy serdecznie!!!

 

Do zobaczenia za rok !!!

Fotogaleria TUTAJ 


2017-10-11

Zapraszamy na VI Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej

czytaj więcej

REGULAMIN VI-tego  PAPIESKIEGO FESTIWALU PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

I. Organizatorzy

                1. Drawieński Ośrodek  Kultury

                2. Parafia Rzymskokatolicka w Drawnie

Patronat: Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski

 

II. Uczestnicy przeglądu: soliści i zespoły w wieku od 7 lat do 20 lat

     Miejsce i czas: sala Drawieńskiego Ośrodka Kultury, 18 października 2017 r., od godz. 1000

III. Celem Festiwalu jest

 • upowszechnianie twórczości artystycznej ks. Karola Wojtyły
 • popularyzacja szeroko rozumianej piosenki chrześcijańskiej

IV. Zasady regulaminowe:

IVA.W festiwalu biorą udział delegowani przez szkoły, parafie lub domy kultury:

 1. soliści
 2. zespoły wokalne / wokalno-instrumentalne (skład maksymalnie 5-osobowy)

 

IVB.Z konkursu wyłączona jest pieśń „Barka

IVC.

 1. Każdy z wykonawców prezentuje w konkursie jeden utwór muzyczny, którego czas trwania nie powinien przekroczyć 4 minuty. Laureat poprzednich edycji konkursu nie może prezentować tych samych utworów.
 2. Przygotowanie oprawy artystycznej, prezentacja utworu premierowego lub/i prezentacja utworu o tematyce papieskiej może wpłynąć na podwyższenie ocen jurorskich.
 3. Instytucja zgłaszająca przesyła organizatorowi na adres elba.dok@onet.pl w pełni wypełniony scan karty zgłoszenia z podpisem uczestnika(ów), osoby przygotowującej i pieczątką instytucji zgłaszającej (termin nieprzekraczalny - 12.10.2017r., uwzględniana będzie data dotarcia wniosku do adresata; zgłoszenia nadesłane po terminie i niekompletne nie będą uwzględniane). W przypadku półplaybacku pliki muzyczne w formacie audio prosimy przesłać na w/w adres e-mailowy wraz z kartą zgłoszenia. Organizator wykorzysta je tylko i wyłącznie do odtworzenia podczas konkursu; po czym pliki muzyczne zostaną usunięte.
 4. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (max.5 mikrofonów, wejście liniowe do instrumentu),  drobny poczęstunek, dyplomy i nagrody.
 5. Każda szkoła, parafia lub dom kultury może przysłać 2 uczestników w każdej kategorii. Przy większej ilości chętnych prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia ilości uczestników zgłoszonych z jednej miejscowości (w takim wypadku obowiązywać będzie kolejność wpływania zgłoszeń).
 6. W razie konieczności Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników festiwalu bez podania uzasadnienia.
 7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej. Instytucja delegująca zapewnia swoim niepełnoletnim wykonawcom  opiekuna.
 8. Organizatorzy poinformują elektronicznie instytucje zgłaszające o przyjęciu uczestnika oraz podadzą kolejność występów. Podana kolejność będzie obowiązująca i nie podlega zmianom.
 9. Prezentacje oceniać będzie jury, które pod uwagę brać będzie walory wokalne, dykcję, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.
 10. Prezentacje zespołów wokalnych/wokalno-instrumentalnych odbywać się będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie w wieku 7-12 lat
  2. uczniowie powyżej 12 roku życia;
 11. Prezentacje wokalne odbywać się będą w  rozbiciu na 4  kategorie wiekowe:
  1. uczniowie szkół podstawowych z klas I - III
  2. uczniowie szkół podstawowych z klas  IV - VI
  3. uczniowie klas VII i  gimnazjalnych
  4. uczniowie szkół średnich
 12. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
 13. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii; ma również prawo do innego podziału poszczególnych kategorii.
 14. Laureaci poprzednich edycji mają możliwość dodatkowej prezentacji swoich umiejętności wokalnych podczas obrad jury. Prosimy o taką deklarację wcześniej, podczas składania karty zgłoszenia- wraz z tymi właśnie dodatkowymi podkładami
 15. Informacje związane z festiwalem można uzyskać w DOK Drawno- Elżbieta Bacztub tel. 957682343 oraz  na stronie: www.dokdrawno.pl
 16. Wzór karty zgłoszenia można otrzymać pisząc na adres emailowy: elba.dok@onet.pl lub dokdrawno@o2.pl

2017-10-09

Koncert Wolnej Grupy Bukowiny w Drawnie

 

07 października w sali WEDEL rozpoczynając rok artystyczny 2017/2018 zabrzmiała muzyka z "krainy łagodności" zespołu WOLNA GRUPA BUKOWINA utworzonego niegdyś przez Wojtka Bellona.

Wolna Grupa Bukowina stale od ponad 40 lat z nieustającym powodzeniem koncertuje w Polsce zdobywając sobie coraz to nowe pokolenia wiernych słuchaczy czarując swoich fanów w następującym składzie:

 • Grażyna Kulawik - śpiew,
 • Wojciech Jarociński - śpiew, gitara
 • Wacław Juszczyszyn - śpiew, gitara
 • Marek Zarankiewicz - instrumenty perkusyjne
 • Krzysztof Żesławski - gitara elektryczna

 

czytaj więcej

Wspaniały, klimatyczny koncert zakończony został owacjami na stojąco. Usłyszeliśmy piosenki, z których wiele stało się wielkimi przebojami śpiewanymi m.in. w środowiskach studenckich czy harcerskich: choćby "Majster Bieda", "Chodzą ulicami ludzie" czy obie "Bukowiny: I i II".

I wszystko przepięknie brzmiało podparte kunsztem świetnego dźwiękowca z Poznania Grzegorza Rzechówki pracującego z użyciem "liniowego nagłośnienia" będącego własnością Spółdzielni Socjalnej ART-MUSIC z Grąsów, z której prezesem Sławkiem Wojciechowskim współpracowaliśmy już wielokrotnie. DZIĘKUJEMY!!!

 

Fotogaleria TUTAJ


2017-09-25

Byliśmy na DPN-owskim Święcie Jabłka 

 

Super pomysł Drawieńskiego Parku Narodowego na cykliczną już imprezę pn "Święto Jabłka" po raz kolejny zrealizowany został na Drawniku w minioną sobotę. Nie obyło się oczywiście bez naszego udziału. Mimo dżdżystej aury sporo osób zdecydował się wziąć udział w tej, pełnej atrakcji imprezie. My pomogliśmy zarówno sprzętowo, jak i organizując się w namiocie animacyjnym z przeróżnymi propozycjami artystycznymi. 

 

czytaj więcej

Malowaliśmy twarze (p.Renata Ch.), udostępniliśmy zarówno dorosłym jak i dzieciom możliwość  wykonania jabłek różnorodnymi technikami: można było (pod kierunkiem dyr DOK) z nakrętek PET wykonać wzór jabłka przykręcając te nakrętki wkrętarką do "plastra drewna"; z pomocą głównie pań: Agnieszki B., Pauliny B. i Grażyny M.  wykonać jabłka z denek butelek pet, zrobić je w 3d z papieru czy odcisnąc na bawełnianej torbie jabłkowy wzór domalowując co w duszy gra. Można było także zrobić sobie zdjęcie w "jabłku". Specjalne zadania otrzymała nasz plastyczka Elżbieta B, która zaangażowana została do przygotowań związanych z biciem rekordu Guinessa przez DPN; najpierw wykonała rysunek wydry w napisem Drawieński Park Narodowy a potem powiększyła ów rysunek do rozmiarów 3x3m wycinając potrzebne elementy i współnadzorując układanie mozaiki z kolorowych jabłek.

Więcej o całej imprezie na stronie Drawieńskiego Parku Narodowego

 

Fotogaleria TUTAJ


2017-09-22

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież na spotkanie organizacyjne