ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2014-10-23

ZAPROSZENIE NA "DYNIOWY ZAWRÓT GŁOWY"

 


2014-10-23

Z uroczystości promocji książki "700 lat Drawna..."

 

21 października sala biesiadna wypełniła się znamienitym audytorium w związku z publikacją materiałów z konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 700-lecia Drawna w dniu 27 września 2014r. pt. "700 LAT DRAWNA Studia i materiały z historii miasta i szlachty nowomarchijsko-zachodniopomorskiej" przygotowanej pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyka i dr. Bogdana Wojciecha Brzustowicza. Autorami książki byli- w kolejności publikowanych artykułów-mgr Karolina Bucka, mgr inż.Tatiana Balcerzak i dr Sławomir Słowiński, dr Paweł Gut, dr Vita v. Wedel, dr  Bogdan Wojciech Brzustowicz, prof. dr hab. Edward Rymar, dr Grzegorz Jacek Brzustowicz, dr Wolf Christian v. Wedel-Parlow,  dr hab. Dariusz Aleksander Rymar, ppłk Andrzej Szutowicz, mgr Tomasz Wacław Jabłecki i prof. dr hab. Ryszard Tomczyk. Słowem wstępu publikację opatrzył Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski. Książka powstała przy współpracy Gminy Drawno, Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Choszczeńskiej i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Roli wydawnictwa podjęła się Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

czytaj więcej

Swoją obecnością  uroczystość  zaszczyciła m.in  Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pani Anna Mieczkowska, Radna Sejmiku Wojawództwa Zachodniopomorskiego p. Krystyna Wiśniewska-Bugaj, dyrektor Książnicy Pomorskiej pan Lucjan Bąbolewski oraz przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Merytoryczną cześć spotkania poprowadził Prezes RTHZCh  dr Wojciech Bogdan Brzustowicz. Podziękowania w formie drawieńskich witrażowych krasnali  Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski przekazał panu Wicearszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Wojciechowi Drożdż, Dyrektorowi Książnicy Pomorskiej p. Lucjanowi Bąbolewskiemu, dr. Bogdanowi Wojciechowi Brzustowiczowi i dr. Grzegorzowi Jackowi Brzustowiczowi. Wszyscy autorzy wraz z gratulacjami otrzymali z rak pana Burmistrza egzemplarze publikacji.

Książką obdarowany został także każdy z obecnych i wspaniale było otrzymać pamiątkowe autografy od jej autorów.

Po zakończeniu części oficjalnej kilka utworów instrumentalnych z towarzyszeniem saksofonu zaprezentował drawieński muzyk p. Eugeniusz Markowski

Fotogaleria TUTAJ


2014-10-20

Zaproszenie na promocję książki "700 lat Drawna..."

 

W imieniu Burmistrza Drawna i Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Choszczeńskiej serdecznie   zapraszamy   na   promocję   książki   pt. „700 lat Drawna. Studia i materiały z historii miasta i szlachty nowomarchijsko-pomorskiej”.

Promocja odbędzie się w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury we wtorek 21 października 2014r. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy!


2014-10-16

III Festiwal Piosenki Papieskiej

16 października w Sali widowiskowej „Wedel” odbył się po raz trzeci Festiwal Piosenki Papieskiej.

Organizatorami festiwalu była Parafia pw. MBNP w Drawnie z ks. Dziekanem Dariuszem Dobrzyńskim oraz Drawieński Ośrodek Kultury. Po raz kolejny patronat nad festiwalem objął Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski.

W festiwalu wzięło udział 30 uczestników z dwóch województw reprezentujących łącznie 20 placówek oświatowych i ośrodków kultury w czterech kategoriach wiekowych.

czytaj więcej

I choć tak naprawdę wszyscy byli zwycięzcami to  Jury w składzie:

Adam Deneka – muzyk , dyrygent, manager zespołów muzyki dawnej –przewodniczący

Anna Hińcza-Gnysińska- dyrektorka DOK

zdecydowało wyróżnić po trzy osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I-II szkół podstawowych

I m. zajęła Martyna Frańczak reprezentująca MGOK Kalisz Pomorski przygotowana przez Bartka Michalczyka

II m. -Anna Rubiec ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku prowadzona przez Katarzynę Młynarek

 III m. - Hanna Gryczewska ze Szkoły Podstawowej w Reczu przygotowana przez Ewę Kociubę

 

W kategorii klas III-IV  szkół podstawowych

I m. -Anna Kuźniak ze szkoły Podstawowej w Łasku przygotowana przez Anetę Pilipakę

II m. - Maja Trzaskawka z Drawieńskiego Ośrodka Kultury przygotowana przez Bartka Michalczyka

III m. -Paskal Czerniak  z SP 1 w Choszcznie przygotowany przez Annę Czerniak i Pawła Lemiesiewicza

 

W kategorii klas V-VI  szkół podstawowych

I m. - Julia Chełstowska ze  Szkoły Podstawowej w Marianowie prowadzona przez Wiesławę Chełstowską

II m. –Katarzyna Synowiec z Zespołu Szkół w Drezdenku  przygotowana przez Katarzynę Młynarek

III m – Hania Dziatko ze Szkoły Podstawowej w Drawnie przygotowana przez Marię Podolak

 

W kategorii klas gimnazjalnych

I m.- Zuzanna Czerniak reprezentująca Gimnazjum w Choszcznie przygotowana przez Małgorzatę Prawucką i Annę Czerniak

II m.- Wiktoria Pałasz z Gimnazjum w Choszcznie przygotowana przez Sylwię Pałasz

III m.- Natalia Wróblewska reprezentująca Drawieński Ośrodek Kultury przygotowana przez Bartka Michalczyka

 

Dzięki naszym sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a nagrodami głównymi za cztery pierwsze miejsca były aparaty fotograficzne, za drugie- tablety a za miejsca trzecie- mp4 z wyświetlaczem.  Nasi sponsorzy pomogli nam także w różnych innych kosztach organizacyjnych; m.in. poczęstunku. Dziękujemy serdecznie:

Burmistrzowi  Drawna Andrzejowi Chmielewskiemu

Nadleśnictwu Drawno

Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu

Radnej Powiatowej Małgorzacie Buchajczyk

Radnemu Powiatowemu Andrzejowi Konopelskiemu

Edycie Piłatowskiej

Piekarni-Cukierni MAXAN z Wardynia

Danucie Kubisztal

Firmie E-CHO z Choszczna

Marii Zagacie i Mirosławie Lewandowskiej

Barbarze i Janowi Mateuszczykom- właścicielom KAROTKI

Delikatesom Elżbiety i Czesława Majewskich

 

Za zakończenie, po wręczeniu nagród oraz dyplomów podziękowań dla osób, które przygotowywały uczestników, magiczna papieska atmosfera tego święta zakończyła się wraz z  utworem „Barka”, zaśpiewanym przez wszystkich obecnych. Tak jak na początku, tak i na końcu formułę kończącą III Festiwal wygłosił jego patron Burmistrz Andrzej Chmielewski. A my…zapraszamy za rok!

Fotogaleria TUTAJ

 

 


2014-10-16

Dzień Edukacji Narodowej

13 października w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej-święta wszystkich pracowników, emerytów i rencistów społeczności placówek oświatowo-wychowawczych w Gminie Drawno. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Paszkiewicz oraz Sekretarz Gminy Mariola Kowalewska

czytaj więcej

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej to okazja do życzeń i gratulacji. Muzyczne nutki w darze przekazali uczestnicy sekcji wokalnej DOK: Zuzia Jakubas, Daniel Dzierbunowicz i Hania Dziatko. Pan Burmistrz Drawna swoje nagrody wręczył dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wskazanym przez nich nauczycielom. Następnie każdy z dyrektorów dziękował i nagradzał swoich pracowników. Życzenia złożyła Prezes ZNP p. Halina Sońta oraz nowa Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Drawnie p. Sylwia Rzeźniewska. Część nieoficjalną poprowadził DJ Irek animując obecnych w konkursach i zachęcając do tańca.

Do wszystkich życzeń dołącza się społeczność Drawieńskiego Ośrodka Kultury!

Fotogaleria TUTAJ


2014-09-26

III Festiwal Piosenki Papieskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w III-cim Festiwalu Piosenki Papieskiej, który rozpocznie się 16 października w sali widowiskowej WEDEL o godzinie 10.00.

Organizatorami już tradycyjnie są  Drawieński Ośrodek  Kultury oraz Parafia Rzymskokatolicka w Drawnie. Patronat honorowy objął  Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski

czytaj więcej

Informacje związane z festiwalem można uzyskać w Drawieńskim Ośrodku Kultury u p. Elżbiety Bacztub tel. 957682343 lub 665614222. Szczegółowy regulamin oraz kartę uczestnictwa można także otrzymać pisząc na adres  e-mailowy: elba.dok@onet.pl