ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2015-02-26

Zapraszamy na obchody Święta Kobiet

czytaj więcej

Ponadto w sobotę o godzinie 19.00 zapraszamy na seans niespodziankę. Życzymy wspaniałej zabawy!


2015-02-26

Uroczyście otworzyliśmy pracownię komputerową w Brzezinach

 

01 września 2014r. poprzez Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu Drawieński Ośrodek Kultury złożył projekt o następującym tytule: „Z komputer@mi  w XXI wiek  – doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach w  urządzenia i sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu wraz z uroczystym otwarciem pracowni jako sposób na poprawę standardów placówki kulturalnej". 

czytaj więcej

Całkowity koszt operacji wyniósł 27409,25 zł, z czego koszty kwalifikowalne operacji stanowiły kwotę 22554,38;   W pomieszczeniu pracowni komputerowej utworzono sześć stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internetowej; zakupiono sześć kompletów zestawów komputerów stacjonarnych,  jeden notebook,  urządzenie wielofunkcyjne EPSON L210 (drukarka-skaner-kopiarka w jednym) oraz niezbędny do funkcjonowania powyższych komputerów w sieci lokalnej i Internecie zestaw urządzeń sieciowych.

 W dniu 02 lutego 2015r. zorganizowano uroczystość oficjalnego otwarcia pracowni komputerowej,  przygotowano poczęstunek i dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Wstęgę przecinał pan Burmistrz Andrzej Chmielewski, pani sołtys Marianna Hofman, pani Sylwia Rzeźniewska, p Aldona Moder, pani Sekretarz Mariola Kowalewska i dyr. DOK Anna Hińcza-Gnysińska.

 


2015-02-13

Zaproszenie na konferencję

 


2015-02-13

Drawieńskie Uroczystości Dnia Osadnika i Kombatanta

 

Tegoroczne, obchody Dnia Osadnika i Kombatanta w mieście i gminie Drawno w 70-tą rocznicę wyzwolenia Ziemi Drawieńskiej, odbyły się bardzo uroczyście przy przepięknej pogodzie w godzinach popołudniowych 12 lutego. O godzinie 14.30 pod Pomnikiem Poświęconym Tym, Którzy Przywrócili Tę Ziemię Macierzy Posterunek Honorowy wystawiła 2-ga Bateria Artylerii Samobieżnej w Choszcznie. Następnie w asyście radiowozu miejscowego Posterunku Policji o godz. 1450 z Placu Wolności w kierunku Pomnika wyruszyła defilada Kompanii Honorowej 2-giej Baterii z Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12-tej Brygady Zmechanizowanej z Garnizonu Choszczno pod dowództwem kpt Adriana Borzycha.

 

Po godz. 15.00 pod Pomnik uroczyście wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie
 • Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Gimnazjum Publicznego im Saperów Polskich w Drawnie
 • Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Drawnie
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r.

 

czytaj więcej

Po wysłuchaniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz gminy Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski, witając władze wojewódzkie, powiatowe oraz licznie zgromadzonych pod pomnikiem reprezentantów środowisk miasta i gminy Drawno oraz mieszkańców. Szczególnie uroczyście, z pełnym ceremoniałem wojskowym, przeprowadzony został APEL PAMIĘCI zaprezentowany przez  oficera  Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, podporucznika Kamila Dzietczyka a nawiązujący w swej treści do bohaterów walczących o Polskę i Drawno zarówno podczas działań wojennych jak i po ich zakończeniu. Apel zakończyła trzykrotna salwa honorowa oraz „Hasło Wojska Polskiego”. W rytmie werbli w wykonaniu przedstawicieli-członków Choszczeńskiej Orkiestry Dętej oraz asyście żołnierzy wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele następujących instytucji, organizacji, szkół, zakładów pracy i stowarzyszeń:

 

 • W imieniu Kombatantów Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Osadników Ziemi Drawieńskiej pan Władysław Sodoma w asyście uczniów Liceum Ogólnokształcącego klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r.
 • W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego Członek Zarządu pani Anna Mieczkowska
 • Przedstawiciele władz drawieńskich w osobach Burmistrza Drawna p. Andrzeja Chmielewskiego oraz Przewodniczącego RM p. Czesława Paszkiewicza
 • Delegacja Radnych Rady Miejskiej w Drawnie: p.Aleksander Dementiew, pani Bożena Pawlak-Matujzo, pani Joanna Słotwińska oraz pan Adam Emilianowicz.
 • W imieniu Powiatu Choszczeńskiego Wicestarosta p. Wioletta Kaszak, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie dr Grzegorz Jacek Brzustowicz oraz Radny Powiatowy p.Andrzej Konopelski
 • Delegacja Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej z Garnizonu Choszczno z dowódcą majorem Jarosławem Chojnackim oraz delegacja I  Regionalnej Bazy Logistycznej Składu Drawno wraz z zastępcą Kierownika Składu kpt. Dariuszem Markiewiczem
 • Delegacja Posterunku Policji w Drawnie wraz z Kierownikiem asp.szt. Jarosławem Michalakiem
 • Przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z dyr. dr Pawłem Bilskim
 • Delegacja Nadleśnictwa Drawno
 • Reprezentujący RSP w Rzecku Prezes p. Kazimierz Czapiewski
 • Delegacja Przedszkola Miejskiego w Drawnie wraz z dyr. p. Zofią Radziwoń
 • Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie wraz z dyrektor p. Jolantą Fatalską
 • Przedstawiciele Gimnazjum Publicznego Imienia Saperów Polskich w Drawnie wraz z dyr. p.Janem Urbanowskim
 • Delegaci Specjalnego  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku wraz z dyr. p.Agnieszką  Korzeniewską
 • Delegacja Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
 • Delegacja Środowiskowego Domy Samopomocy w Drawnie wraz z Kierownikiem p. Anną Kozłowską
 • Delegacja Drawieńskiego Oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie wraz z dyr. p.Ewą Paszkowską
 • Przedstawiciele Komunalnego Zakładu Usługowo- Handlowego w Drawnie
 • Delegacja Drawieńskiego Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Przedstawiciele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie wraz z Kierownikiem p.Grzegorzem Zielińskim
 • Delegacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie wraz z p.Renatą Adamowicz
 • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wraz z Prezesem p.Marianem Kucem
 • Delegacja Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Delegacja Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy wraz z Prezesem p.Andrzejem Górskim
 • Delegacja Drawieńskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Prezesem p.Mirosławem Hynkiem
 • Delegacja Sołectwa Dominikowo wraz z Sołtysem p.Janem Bandrowskim
 • Reprezentantka Sołectwa Kiełpino p.Ewa Biniecka

 

Po zakończeniu uroczystości składania wiązanek zabrzmiała pieśń „Śpij Kolego”.

 

 Na zakończenie I części uroczystości złożone zostały podziękowania: wojsku, pocztom sztandarowym, delegacjom i całej zgromadzonej Społeczności. Podziękowania skierowane zostały także do p. Anny Zawadzkiej za pomoc organizacyjną. Podziękowania należą się również uczniowi III kl. GP Pawłowi Bednarczykowi za obsługę techniczną uroczystości pod pomnikiem.

Następnie wszyscy zgromadzeni pod Pomnikiem zaproszeni zostali do Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie pomysłodawca i kustosz ppłk Andrzej Szutowicz omówił w sali biesiadnej wystawę pt. „Historyczni i współcześni w życiu Drawna 1313-2015 część III”, przygotowanej wraz z Biblioteką Publiczną w Drawnie.

Twórcom wystawy podziękował Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, który następnie wspólnie z Przewodniczącym RM Czesławem Paszkiewiczem wręczył statuetki drawieńskie żurawie osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Drawno w różnego rodzaju inicjatywach i osiągnięciach. Od roku ubiegłego przyznawanie statuetek weszło na stałe do tradycji obchodów Dni Osadnika w Drawnie.

 

Statuetkę za rozwój firmy wpływający na tworzenie miejsc pracy na terenie gminy Drawno otrzymał Pan Zdzisław Chełstowski

 

DREW - POL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Zdzisław Chełstowski powstało 28 grudnia 1990 roku.

Przedsiębiorstwo początkowo mieściło się przy ul. Kolejowej w dawnym Zakładzie Usług Mechanicznych. Od roku 1995 znajduje się w obecnej lokalizacji, czyli przy ulicy Choszczeńskiej, na terenie dawnego zakładu wyrobów betonowych.

Przedsiębiorstwo zajmuje się mechanicznym przerobem drewna. Specjalizuje się w produkcji elementów (deski) do palet, choć początkowo w jego ofercie znajdowały się  inne wyroby, tj.:   tarcica meblowa, konstrukcje dachowe, elementy do produkcji małej architektury ogrodowej oraz palety.

W Przedsiębiorstwie prowadzone są stale procesy inwestycyjne. Największy miał miejsce w 2011 r., wówczas przeprowadzono technologiczną zmianę procesu produkcji. Wymieniono i rozbudowano dotychczasowy park maszynowy, co pozwoliło na znaczne zwiększenie wolumenu produkcji, wzrosła również jej efektywność. W 2014 r. po raz kolejny rozbudowano moce produkcyjne.

W wyniku podjętych inwestycji nastąpiło odejście od systemu pracy zmianowej, powstały nowe miejsca pracy, a zatrudnienie wzrosło z kilku do kilkudziesięciu osób.

 

Statuetkę za wyjątkowo aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności otrzymał Pan Edward Kulesza

           

Urodził się 3.10.1940 r. w Zelgoszczy, w woj. Łódzkim. W 1945 r. przybył wraz z rodziną na Ziemie Odzyskane – do Brenia w pow. Choszczeńskim, gdzie rodzice rozpoczęli gospodarowanie na roli. W 1959 r, ukończył Liceum Pedagogiczne w Szczecinie i podjął pracę jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Drawnie.

         Po 4 latach – w roku 1963 – zostaje powołany na kierownika Szkoły Podstawowej w Drawnie. Pełniąc funkcję dyrektora rozbudował budynek szkoły podstawowej poprawiając tym samym warunki nauki.

         W 1965 r. organizuje wspólnie z zakładem opiekuńczym szkoły – Jednostką Wojskową z Drawna – dużą imprezę na której szkoła otrzymuje imię Stefana Żeromskiego a Szczep Drużyn Harcerskich  - sztandar.

         W 1973 roku Panu Edwardowi powierzono pełnienie funkcji Gminnego Dyrektora Szkół. Funkcję tę pełnił do roku 1984, kiedy to kończą żywot ZSG i  GDS. W urzędach gmin tworzone są stanowiska Inspektorów Oświaty i Wychowania. Edward Kulesza zmienia nie tylko funkcję ale i miejsce pracy. To już nie szkoła a Urząd Miejski.

         W roku 1988 Gorzowski Kurator Oświaty i Wychowania powierza mu stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Niemieńsku. Stąd po trzech latach przechodzi na emeryturę.

         W latach 1981 – 1984 z jego inicjatywy i przy wsparciu Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola trwa budowa w czynie społecznym drugiego przedszkola w Drawnie.

 W 1969 roku kończy zaocznie Akademię Rolniczą w Szczecinie i zdobywa tytuł inżyniera a w 1983 roku kończy zaoczne studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

         W latach sześćdziesiątych jest radnym i wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej w Drawnie, w latach siedemdziesiątych przewodniczy Radzie nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Drawnie a w latach 1984 – 88 jest radnym i przewodniczącym Rady Narodowej w Drawnie.

         Za wysokie wyniki dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze placówek oświatowych, którymi kierował, był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

         Przebywając na emeryturze aktywnie uczestniczy w życiu społecznym środowiska. W latach 1988 – 2002 pełnił funkcje radnego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie a w latach 2010 – 2014 -radnego i przewodniczącego Komisji Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Drawnie. Od 15 lat jest członkiem a obecnie wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, od trzech lat jest członkiem Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Wokół Drawy” ; uczestniczy także w pracach Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Statuetkę za działalność na rzecz aktywizacji osób starszych na terenie gminy Drawno otrzymał Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany został na zebraniu założycielskim               15 kwietnia 2011r dzięki zaangażowaniu dyrektor Drawieńskiego Ośrodka Kultury Anny Hińczy-Gnysińskiej.

19 października 2011r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja I-go Roku Akademickiego DUTW, pierwszej tego typu i jedynej jak do tej pory placówki w powiecie choszczeńskim. 

Głównym miejscem wykładów i spotkań jest Drawieński Ośrodek Kultury. Stowarzyszenie od początku wspiera Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Ponadto w roku 2014 z inicjatywy Uniwersytetu Szczecińskiego ponad 30 uniwersytetów trzeciego wieku woj. zachodniopomorskiego podpisało wspólne porozumienie pod nazwą „Regionalne Partnerstwo na rzecz Aktywności Seniorów” . W roku ubiegłym zakończyła się I-sza Kadencja Zarządu DUTW z Prezesem Janem Michniewiczem i rozpoczęła pracę Kadencja II-ga z Prezes p. Krystyną Pietrzkiewicz.

            Dziś liczba członków DUTW liczy sobie 44 aktywnie działające osoby oraz 4 członków wspierających!.

Uniwersytet realizuje zadania aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, społecznej i fizycznej seniorów; dba o poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności, a także przyjemne spędzenie czasu. Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin wiedzy, np.: prawa, historii, zdrowia, edukacji etc.  Co tydzień członkowie spotykają się w sekcjach, których ilość i dobór  zależy od woli i zainteresowań uczestników. W czteroletniej historii uniwersytetu działały sekcje: informatyczna –prowadzona przez dyr. Jana Urbanowskiego, teatralna, języka niemieckiego, różnorodnego  rękodzieła artystycznego (papieroplastyka, decoupage, witraż, filcowanie…), gimnastyki ogólnorozwojowej, tańca, wyjazdów na basen, nordic walking, rowerowa i najliczniejsza- z 24-oma członkami sekcja wokalna. Uniwersytet współpracuje także ze Stowarzyszeniem Ludzi Bezrobotnych, TPZD, LOT, Caritas, Drawieńskie Skrzaty, Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Koszalinie. Organizuje i współorganizuje wystawy rękodzieła, prezentuje występy taneczne i sztuki teatralne na forum gminy, wykonuje minirecitale wokalne na wielu imprezach gminnych.

 

 Statuetkę za działalność w dziedzinie kultury przyczyniającą się do promocji gminy Drawno otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej swoją działalność rozpoczęło 11 sierpnia 1998r. Powstało ono z inicjatywy Pana Janusza Pierożka, który doprowadził do pierwszego spotkania i powołania  komitetu założycielskiego. Tego, też roku powołano pierwsze władze TPZD z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie. Pierwszym Prezesem został Antoni Kardas. W roku 1999 siedzibę przeniesiono do Biblioteki Publicznej w Drawnie, w której funkcjonuje do dzisiaj.     

            W obecnej chwili Towarzystwo liczy 41 członków aktywnie działających na rzecz środowiska.

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zrealizowało m.in.:

1. szesnaście Wojewódzkich Turystycznych Rajdów  po Ziemi Drawieńskiej.

2. siedem Festiwali Zespołów Pieśni Ludowej.

3. Turnieje Strzeleckie Bractwa Kurkowego.

4. Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu.

5. Powitania Wiosny.

6. Zloty Miłośników Puszczy Drawskiej.

7. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

            Towarzystwo współpracuje z ościennymi gminami m.in. z Kaliszem Pomorskim i różnymi jednostkami: Nadleśnictwem Drawno i Głusko, Drawieńskim Parkiem Narodowym a także z samorządem wojewódzkim i powiatowym.

W imprezach corocznie uczestniczy ponad tysiąc osób z gminy, województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych. Wszystkie imprezy znacząco przyczyniają się do promocji  gminy Drawno.

 

Statuetkę za działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drawno otrzymał Szkolny Klub Żeglarski „Drawa”

 

          Szkolny Klub Żeglarski „Drawa” przy Szkole Podstawowej w Drawnie funkcjonuje nieprzerwanie od 1968 roku. Od 1984 roku, początkowo opiekunem, a obecnie prezesem jest pan Waldemar Łojko.

         W klubie aktywnie trenują dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Aktywnie działają dorośli członkowie i liczna grupa sympatyków klubu.

Praca z młodzieżą odbywa się na dwóch płaszczyznach:

 1. zajęcia rekreacyjne- doskonalące i podnoszące umiejętności stylów pływackich, pływania na nartach wodnych, windsurfingu, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, zajęcia na basenie,

         b)  zajęcia podstawowe- szkolenie żeglarskie.

          Działalność klubu finansowana jest z dotacji Urzędu Miejskiego w Drawnie, z budżetu szkoły podstawowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy współpracy Lokalnej Grupy Rybackiej w Choszcznie.

Uzyskiwane środki przeznaczane są na modernizację ośrodka, zakup sprzętu pływackiego oraz pokrycie kosztów wyjazdów na regaty.

          Efekty działalności klubu widoczne są po przebytych regatach żeglarskich i wysokich w nich lokatach. W ostatnim roku wymienić należy następujące sukcesy:

- udział w Międzynarodowym Pucharze Europy Środkowej w Kiekrzu k/ Poznania

- udział w Mistrzostwach klasy Cadet w Olsztynie zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej

  Olimpiady Młodzieży w Pucku

- XI miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pucku

- IV miejsce w Mistrzostwach Okręgu w Myśliborzu

- I, II miejsce w Powiatowych Regatach Optymistów w Choszcznie

          Poprzez udział w regatach na szczeblu wojewódzkim i krajowym Klub przyczynia się do promocji gminy Drawno.  

       

Artystycznym zakończeniem tego dnia był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Drawianki” prowadzonego przez instruktora Henryka Skibę a którego kierownikiem jest p. Ina Michniewicz. Słowo nawiązujące wygłosił p. Jan Michniewicz a przedstawione pieśni poprowadziły słuchaczy w muzyczną podróż od wybuchu wojny, przez walki, wyzwolenie i życie w pokoju w naszej „małej ojczyźnie”. Wiele osób włączyło się we wspólne śpiewanie.  

            Za podsumowującym uroczystość Burmistrzem Drawna, składamy bardzo serdeczne podziękowania wszystkim, których zaangażowanie i obecność uświetniło obchody Drawieńskiego Dnia Osadnika i Kombatanta. A w terminie najbliższego tygodnia można będzie zwiedzać wystawę w godzinach pracy Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

 

Fotogaleria TUTAJ


2015-02-02

Dzień Osadnika i Kombatanta w Drawnie

W imieniu Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego serdecznie zapraszam  12 lutego 2015r. o godzinie 15.00 na uroczyste obchody DNIA OSADNIKA I KOMBATANTA. Szczegóły TUTAJ


2015-02-02

Ferie zimowe 2015

 

Od kilku już lat czas ferii niespecjalnie rozpieszcza nas zimową aurą. Z tego też względu propozycje Drawieńskiego Ośrodka Kultury kierowane do różnych grup wiekowych spotkały się z dużym zainteresowaniem. W pierwszym tygodniu ferii zimowych każdego dnia realizowaliśmy zajęcia z „języka angielskiego na wesoło” prowadzone przez p. Martę Piotrowską ze Świata Języków i Podróży LINGUALAND. Angielski na wesoło to wspaniała zabawa w kalambury, malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, tworzenie spektaklu teatralnego, śpiewy, tańce, karaoke, która uroczyście zakończyła się rozdaniem dyplomów. Dzieciakom trudno było się rozstać z Panią; nie zabrakło nawet pożegnalnych kwiatów.

W pierwszym tygodniu wyświetliliśmy także cztery seanse filmowe w naszym kinie oraz  zaprosiliśmy na spektakl teatralny w wykonaniu Teatru ART-RE z Krakowa pt. ”Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków”.

czytaj więcej

Państwo  Michalczyk zrealizowali „śpiewające” warsztaty kulinarne a pani Ela Bacztub zaprosiła na warsztaty plastyczne pt. „Papierowe cuda”. Warsztaty taneczne z kolei poprowadziła pani Agnieszka Nykiel-Wlazłowska. Od poniedziałku do piątku z różnych propozycji  skorzystało 715 uczestników.

 

Tydzień drugi to trzy propozycje seansów filmowych, otwarte warsztaty taneczne, plastolandia pt. „Jak wykonać pingwina z żarówki”, pysznościowe warsztaty kulinarne prowadzone przez panie Sabinę Ciechanowicz i Krystynę Kubicką, spotkanie z iluzjonistą prestigitatorem ERATRO oraz dwa fantastyczne warsztaty gliniano-ceramiczne prowadzone przez p. Ewę Biniecką z pomocą koleżanki inicjujące powstanie pracowni w Drawieńskim Ośrodku Kultury (projekt ze środków unijnych złożony przez Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych).

Na zakończenie ferii „Karnawałowe Boogie Woogie” w wykonaniu naszych przyjaciół CLOWN CIRCUS SHOW  Ruperta&Rico w szalonej zabawie zgromadziło prawie całą salę. W tym drugim tygodniu uczestniczyło w różnych propozycjach 715 osób a w całych feriach łącznie około 1302 uczestników. Oczywiście wszystkie atrakcje były nieodpłatne..

 

Dokumentację zdjęciową można podejrzeć TUTAJ.


2015-01-30

OTWARCIE PRACOWNI W BRZEZINACH