ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2014-08-22

Dożynki Gminne

czytaj więcej

Regulamin   Regionalnego  Konkursu  Kulinarnego na potrawę „TRADYCYJNY  ŻUREK”

 

Organizator : Drawieński Ośrodek Kultury i Gmina Drawno

Współorganizator: Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez:

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Olgierda Geblewicza

1. Cel Konkursu : Popularyzacja potraw regionalnych, ocalenie od zapomnienia smaków i potraw naszych przodków, promocja zdrowego żywienia. Wypromowanie potrawy regionu  w roku 2014 -

TRADYCYJNY  ŻUREK

2. Regulamin Konkursu: Udział w Konkursie mogą brać osoby indywidualne  i społeczne (koła gospodyń itp.) z terenu całego województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych. Do udziału w konkursie dopuszcza się również lokalne punkty gastronomiczne. Każdy uczestnik przygotowuje jeden rodzaj „Tradycyjnego żurku” w ilości minimum 5 litrów.

3. Kryteria oceny, której dokona Jury Konkursu wybrane przez organizatora:

> walory organoleptyczne produktu,

> walory smakowe ,

4. Termin i miejsce Konkursu: 06 września 2014 roku, godz.16.00 – Dziedziniec Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie. Konkurs jest imprezą towarzyszącą  uroczystości DOŻYNEK GMINNYCH w Drawnie.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie – do dnia 03 września 2014r do godz. 16.00 –telefonicznie lub osobiście w Drawieńskim Ośrodku Kultury, ul. Szpitalna 2; tel 95 768 2343

6. Nagrody: Najlepsze produkty zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami rzeczowymi  (miejsca I-III).

7. Koszty: Uczestnicy Konkursu przygotowują produkty konkursowe z własnych materiałów i biorą udział na własny koszt.

8. Organizator konkursu oświadcza, że jest administratorem wszystkich danych osobowych zebranych w trakcie organizacji, przebiegu i nagradzania uczestników Konkursu. Dane te, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby DOK Drawno oraz fundatora nagród i bez zgody ich właścicieli nie będą nikomu udostępnione.

9.Każdy uczestnik przez fakt wzięcia udziału w konkursie wyraża zgodę na publikację informacji i zdjęć z przebiegu konkursu