ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

Startuj w konkursach III Kampanii Edukacyjnej KRASNALOWE EKOCUDA 

ZAPRASZAMY!

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2016-06-21

Od 70-lecia Szkoły Podstawowej przez zakończenie V-go roku DUTW po Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego.

 

To był poniedziałek pełen wrażeń, który 20 czerwca rano o godzinie 9.00 rozpoczął się zorganizowaną przez Szkołę Podstawową w naszej Sali widowiskowej WEDEL sympatyczną uroczystością z okazji 70-lecia Placówki pt. ”Doktorzy rodem z Drawna”.

W samo południe z kolei, w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość zakończenia V-go Roku Akademickiego Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wzięli w niej udział Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Przewodniczący RM w Drawnie Czesław Paszkiewicz, Sekretarz Gminy Mariola Kowalewska, Skarbnik Agnieszka Zarecka, dyrektorzy placówek i instytucji drawieńskich: Zofia Radziwoń, Regina Budrewicz, Ewa Paszkowska, Prezes TPZD Marian Kuc, p.Joanna Osińska reprezentująca Drawieński Park Narodowy oraz członkowie zwyczajni i wspierający DUTW.

czytaj więcej

Działalność minionego roku podsumowała Prezes Krystyna Pietrzkiewicz dziękując m.in Panu Burmistrzowi za pomoc i wsparcie. Specjalne podziękowania – decoupage’owe prezenty otrzymały instruktorki DUTW: Anna Hińcza-Gnysińska, Anna Górska, Magdalena Szarawaga oraz goście specjalni - dwie Panie: Kamila Pszenna- prezes Stowarzyszenia CIES w Koszalinie, która zaprezentowała wstępne wyniki wspólnej pracy nad projektem „Małej strategii gminy Drawno dla seniorów” oraz dr Beata Bugajska z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, która wygłosiła wykład pt. „Walory uczestnictwa seniorów w życiu społecznym”.

Wraz z wiązankami kwiatów podziękowania za całoroczną działalność złożyli na ręce pani Prezes DUTW Burmistrz Drawna, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz pani Joanna Osińska. W imieniu Szkoły Podstawowej w Drawnie kwiaty i podziękowania wręczyła także nauczycielka tejże placówki p Anna Górska.

Przedstawienie pt. ”Biuro matrymonialne” w wykonaniu utalentowanej aktorsko sekcji teatralnej DUTW pod kierunkiem instruktor Anny Górskiej stanowiło bardzo miły akcent humorystyczny a przepyszne ciasta upieczone przez studentki dodatkowo osłodziły przemiłe popołudnie.

 

Fotogaleria zakończenia roku DUTW   TUTAJ

 

Wieczorem o godzinie 18.00 w Sali widowiskowej WEDEL spotkali się wraz z instruktorem Henrykiem Skibą wychowankowie Ogniska Muzycznego w Drawnie by przedstawić w koncercie wyniki całorocznej pracy. W bardzo miłej i sympatycznej atmosferze stworzonej przez p. Henia Skibę kolejno zaprezentowało się 15-tu, grających bądź na gitarze bądź keyboardzie, wychowanków nie tylko z Drawna ale i z Kalisza Pomorskiego. Tradycyjnie miłe słowa wygłosiła dyrektor DOK Anna Hińcza-Gnysińska wręczając występującym słodkie czekoladki. Były także kwiaty dla prowadzącego, jak przystało na zakończenie roku oraz słowa: „wesołych wakacji” i „do zobaczenia we wrześniu”.

 

Fotogaleria zakończenia Ogniska Muzycznego TUTAJ


2016-06-14

ZAPRASZAMY NA LATO W DRAWNIE '2016

 

czytaj więcej


2016-06-12

Zakończenie V-go roku akademickiego DUTW

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia V-go roku akademickiego Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbędzie się w poniedziałek, 20 czerwca 2016r. o godzinie 12.00 w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

W programie m.in:

* wykład dr Beaty Bugajskiej z  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego p.t. „Walory   uczestnictwa seniorów w życiu  społecznym”

* Przedstawienie pt.”Biuro matrymonialne” w wykonaniu sekcji teatralnej DUTW pod kierunkiem instruktor p.Anny Górskiej

 

 

czytaj więcej

D- jak nad Drawą

U- jak uśmiech

T- jak twórczość

W-jak wiedza

 

Motto: "Nie starzeje się ten kto nie ma czasu" Beniamin Franklin

 


2016-06-12

ROMEO i JULIA w wersji nowoczesnej

 

Dwa spektakle teatralne nowoczesnej wersji sztuki ROMEO I JULIA- jeden przed południem dla Społeczności Gimnazjum Publicznego w Drawnie a drugi późnym południem dla Społeczności gminy Drawno przedstawiła sekcja teatralna Drawieńskiego Ośrodka Kultury oraz Gimnazjum kierowana przez p. Izabelę Kowalczyk.

17 aktorów, gra świateł i muzyki tworzyły  dramaturgię sztuki  nie pozbawionej jednakże elementów humorystycznych. Z dużym talentem młodzież zaprezentowała nie tylko umiejętności aktorskie ale także wokalne i taneczne. W zamian zafundowała Publiczności moc niezapomnianych wrażeń zwieńczonych burzą oklasków. Gratulujemy serdecznie reżyserce i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej sztuki. Kto wie czy za kilka lat nie zobaczymy  niektórych dzisiejszych aktorów na prawdziwej profesjonalnej scenie czy szklanym ekranie.

 

czytaj więcej

Fotogaleria TUTAJ


2016-06-06

Zapraszamy na spektakl ROMEO i JULIA


2016-06-02

Chodzę poprawną techniką Nordic WALKING

czytaj więcej


2016-05-31

Zapraszamy do udziału w III Konkursie Piosenki Ekologicznej i Krasnalowej Drawno 2016

 

„III Konkurs Piosenki Ekologicznej i Krasnalowej Drawno 2016” -REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest: Gmina Drawno i Drawieński Ośrodek Kultury.

I. Uczestnicy konkursu: soliści w wieku od 6 do 16 lat, z terenu gminy: Drawno, Recz, Choszczno, Pełczyce, Krzęcin, Bierzwnik oraz Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego i Złocieńca.

II. Miejsce i czas: Stadion Miejski w Drawnie przy ulicy Choszczeńskiej 85a; 2 lipca 2016r. od godz.15.00 .

czytaj więcej

III. Cele konkursu:

            1. rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży,

            2. prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych,

            3. promowanie i rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną,

            4. promocja krasnala jako produktu lokalnego Gminy Drawno,

            5. wyłonienie młodych talentów wokalnych,

            6. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

IV. Zasady regulaminowe:

1. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści delegowani przez instytucje lub dorosłych opiekunów z gmin objętych projektem, wykonujący utwory wokalne (z akompaniamentem instrumentalnym lub bez niego);     w tym jeden o treściach ekologicznych a drugi o tematyce krasnalowej.

2. Każdy uczestnik wykonuje maksymalnie dwa utwory (bez możliwości występu chórku); prezentacja obydwu utworów łącznie  nie może przekroczyć czasu 5 minut. Dopuszcza się możliwość prezentacji jednego utworu zawierającego zarówno treści ekologiczne jak i krasnalowe.

3. Forma występu: a capella, z półplaybackiem (tylko na płytach CD) lub z akompaniamentem instrumentalnym. Półplaybacki także nie mogą zawierać chórków (tylko akompaniament instrumentalny).

4. Instytucja zgłaszająca lub dorosły opiekun przesyła do organizatora w terminie do 24 czerwca 2016r.w pełni wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 1. WOK.) z podpisem uczestnika, osoby przygotowującej i (jeżeli dotyczy) pieczątką instytucji zgłaszającej (zgłoszenia mogą mieć formę scanu przesłanego na adres e-mailowy dokdrawno@o2.pl;) w temacie konieczny tytuł „Festiwal piosenki ekologicznej i krasnalowej”; dopuszcza się także zgłoszenia za pośrednictwem faksu: 95 7682343. W przypadku dokumentów przesyłanych e-mailowo i faksem prosimy o kontakt telefoniczny, aby upewnić się, że karta zgłoszenia dotarła, tel: 95 7682343. (Karty nadesłane po terminie i niekompletne nie będą uwzględniane).

5. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (mikrofon, wejście liniowe do 1 instrumentu, odtwarzacz CD), poczęstunek, dyplomy i nagrody.

6. Z każdej gminy może wziąć udział maksymalnie 3 uczestników we wszystkich kategoriach łącznie (wyjaśnienie: jeżeli np. gmina w kategorii gimnazjalnej nie wystawi reprezentanta to w zamian może zgłosić dwóch uczestników do innej kategorii). W przypadku większej liczby zgłoszeń z jednej gminy organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby występujących (w takim wypadku obowiązywać będzie kolejność wpływania zgłoszeń).

7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej lub własny. Osoby niepełnoletnie winny przyjechać w towarzystwie dorosłego opiekuna.

8. Organizatorzy przed konkursem podadzą kolejność występów zamieszczając listy w dostępnym dla uczestników miejscu. Podana kolejność będzie obowiązująca i nie podlega zmianom.

9. Prezentacje oceniać będzie jury, które pod uwagę brać będzie: dobór repertuaru, walory wokalne, dykcję, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.

10. Prezentacje odbywać się będą w trzech kategoriach:

  • uczniowie szkół podstawowych: klasy I - III
  • uczniowie szkół podstawowych: klasy IV - VI
  • uczniowie z poziomu gimnazjum

11. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii (I, II i III miejsce). Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikacji zdjęć czy nagrań w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

 

12. Informacje związane z festiwalem można uzyskać w DOK: Elżbieta Bacztub tel. 95 768 2343               lub 665 614 222 oraz na stronie: www.dokdrawno.pl  i www.drawno.pl.

 

 

 

(Data złożenia pracy: ………………………………)                                                                  ZAŁ 1.WOK.

 

(NUMER NADANY PRACY PRZEZ  ORGANIZATORÓW: ………………….)

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO:

„III Konkurs Piosenki Ekologicznej i Krasnalowej Drawno 2016”

 

Nazwisko i imię UCZESTNIKA

Adres zamieszkania

Wiek (ile lat)

Telefon kontaktowy

INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA UCZESTNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tytuł utworu I: …………………………………………………………………..……………………………………

   Tytuł utworu II: …………………………………………………………………..……………………………………

Utwory przygotowane pod opieką: ………………………………………………………………………………………

Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu ……………………………..…………………………………….

                                                                                        (podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

 


2016-05-30

XX Festyn z okazji Dnia Dziecka w Barnimiu

Kolejna cudowna, jubileuszowa  impreza zorganizowana przez Zespół Parafialny Caritas Barnimie pod „wodzą” Przełożonego Andrzeja Konopelskiego oraz Przewodniczącego ks. Wojciecha Kozuba zgromadziła tłum dzieci, rodziców i gości. Współorganizatorem imprezy był Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Drawieński Ośrodek Kultury oraz Rada Sołecka w Barnimiu a niezliczona ilość sponsorów sprawiła, że XX Dzień Dziecka w Barnimiu przewyższył ilością atrakcji wszystkie dotychczasowe.

czytaj więcej

Festyn rozpoczął się w deszczu Mszą Świętą, którą koncelebrował  Ksiądz Dyrektor Caritas Szczecińsko- Kamieńskiej  Maciej Szmuc wraz księdzem Sławomirem Kokorzyckim. Wraz  z jej końcem niebo zaczęło się rozchmurzać i już po uroczystych powitaniach zaświeciło słoneczko. Na scenie pojawiły się trzy pary taneczne  Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, które zatańczyły rumbę. Uroczystość brawurowo prowadził pan Zbigniew Garzyński z Choszczna a imprezę nagłośniała Agencja Artystyczna NO Problem. Główną atrakcją sceniczną był występ znakomitego Zespołu Bahamas wraz z Przyjaciółmi poprzedzony finałem konkursu „Śpiewam z Zespołem Bahamas”. Na scenie zaprezentowały się dziewczynki z Drawna, Chomętowa i Barnimia. I wszystkie zostały nagrodzone dyplomami  oraz wartościowymi nagrodami. Duet Bahamas- juror konkursu- główną nagrodę przyznał Zuzannie Jakubas z Chomętowa. Serdecznie gratulujemy. Po wręczeniu nagród scenę opanował muzycznie Duet Bahamas i ogromne maskotki. W przerwach prezentował się iluzjonista.

 Do godziny 15 rozstrzygnięty został „Konkurs na najlepsze pierogi powiatu choszczeńskiego”. Pierogi przyjmowały p.Elżbieta Bacztub ze stażystką GCI Marceliną a Jury w składzie : przewodnicząca Krystyna Kowanek, p.Renata Rutecka i p.Agnieszka Niedźwiedź przyznały nagrody następującym osobom: miejsce dziewiąte zajęła p. Czesława Taratajcio; ósme- Wanda Góralska; siódme- Józef Tomczyk; szóste-Małgorzata Seklecka; piąte- Bożena Strzelecka a czwarte Teresa Kołodziejska. Pierwsza trójka, której oprócz nagród puchary wręczył Starosta Choszczeński p.Adam Andriaszkiewicz przedstawia się następująco: miejsce I- p. Mariola Komarzańska; II-p. Barbara Kuc i trzecie- p. Bogumiła Ciechanowicz                                                                                                                                                           

Wszystkie pierogi były przepyszne!!! Kto spróbował- nie żałował.

A na boisku dmuchańce, pokazy, gry i zabawy, zawody, przejażdżki, losowania, malowania twarzy, makijaże, paczki, pączki, dzik od Burmistrza, pierogi, kiełbaski…..Nie damy rady wymienić wszystkiego…

 

Serdecznie gratulujemy OGROMNEMU SZTABOWI LUDZI I INSTYTUCJI, DZIĘKI KTÓRYM TA IMPREZA MOGŁA SIĘ ODBYĆ. Na boisku był specjalny baner wszystkich ofiarodawców ale jeszcze więcej było ludzi, którzy przy tym festynie pracowali… Czapki z głów !

 

Kilka zdjęć z Festynu TUTAJ

 

Więcej szczegółów i zdjęć na stronie Caritas Barnimie