ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2018-02-14

Walentynka dla Babci i Dziadka

 

Jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu- Święto Babć i Dziadków w tym roku obchodziliśmy Walentynkowo. Taneczne, kabaretowe i wokalne życzenia składali ze sceny wnukowie- artyści; złożył je także podwójny już Dziadek- Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski.

Prezentacje rozpoczęły nasze Cuksy, przygotowane przez p. Romanę Kowalewicz, które zaprezentowały w autorskiej choreografii pani instruktor taniec pt.”Opowieści Drawy”.

czytaj więcej

Kolejny propozycją był kabaretowo-taneczny program artystyczny „Walentynka dla Babci i Dziadka” przygotowany pod kierunkiem pań nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Drawnie Mirosławy Lewandowskiej i Iwony Osińskiej w wykonaniu uczniów klasy I i młodzieży z klas siódmych. Na scenie nie zabrakło naszych przedszkolaków, którzy prowadzeni przez p. Elżbietę Witkowską zaśpiewali piosenkę pt. „Katarynka” oraz „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”. Czworo wokalistów sekcji wokalnej (instr Bartek Michalczyk) zaprezentowało się w następujących utworach:

Daniel Dzierbunowicz- „Zakochani są wśród nas”

Zuzia Jakubas-„Super dziadek”

Maja Trzaskawka- „Dziadzio Stefan”

Hania Dziatko- „Nikt nie zastąpi babci”

 

Na scenie pojawiły się ponownie CUKSY, (instr. Magdalena Szarawaga), które zaprezentowały taneczno-wokalną zabawę rytmiczną „Jajo kurze” a następnie taniec przy największym przeboju zespołu AKCENT zaprezentowanym z udziałem wszystkich występujących na finał. Szczęśliwe Babcie i Dziadkowie otrzymali margerytkowe broszki wykonane techniką foamiranu przez nasze wychowawczynie świetlic z plastyczką p. Elą Bacztub oraz wraz z całą widownią i występującymi zaproszeni zostali na poczęstunek.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację tego święta. Trzymamy tez kciuki za maleńką Różę...:(.

 

Fotogaleria TUTAJ


2018-02-13

Obchody DNIA OSADNIKA I KOMBATANTA w Drawnie

 

 

 

Tegoroczne obchody "Dnia Osadnika i Kombatanta", w 73-cią Rocznicę Wyzwolenia Ziemi Drawieńskiej, rozpoczęły się na Skwerze Artylerzystów Polskich w Drawnie. Pod Pomnik Poświęcony Tym, Którzy Przywrócili Tę Ziemię Macierzy uroczyście wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe:

 

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r
 • Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Drawnie
 • Gimnazjum Publicznego im Saperów Polskich w Drawnie
 • Polskiego Stronnictwa Ludowego

czytaj więcej

Po wysłuchaniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz gminy Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, witając zgromadzonych pod pomnikiem reprezentantów środowisk miasta i gminy Drawno oraz mieszkańców. Następnie, w imieniu władz wojewódzkich, głos zabrał Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pan Ryszard Mićko.

Wzruszający i uroczysty Apel Pamięci odczytał major rezerwy pan Marek Brycki.

W rytmie werbli oraz asyście uczniów klasy wojskowej LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001r. wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele następujących instytucji, organizacji, szkół, zakładów pracy i stowarzyszeń:

 

 • W imieniu Kombatantów Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Osadników Ziemi Drawieńskiej mjr Andrzej Kowalewski i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r.
 • W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego Członek Zarządu Pan Ryszard Mićko i przedstawiciele władz samorządowych gminy Drawno: Burmistrz Drawna p.Andrzej Chmielewski i Przewodniczący RM p.Czesław Paszkiewicz
 • Klub Radnych Rady Miejskiej "Odrodzenie gminy Drawno” w składzie: p.Aleksander Dementiew i p. Adam Emilianowicz.
 • Delegacja Powiatu Choszczeńskiego ze Starostą Choszczeńskim p.Adamem Andriaszkiewiczem
 • Delegacja Gminnej Rady Seniorów w Drawnie
 • Delegacja I  Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu z kierownikiem Składu Drawno mjr Dariuszem Markiewiczem
 • Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie
 • Delegacja Drawieńskiego Parku Narodowego z dyr. dr Pawłem Bilskim
 • Delegacja Nadleśnictwa Drawno z z-cą Nadleśniczego p. Wojciechem Gdaniec
 • Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie wraz z dyrektor p. Jolantą Fatalską
 • Delegacja Biblioteki Publicznej w Drawnie wraz z dyr. p.Reginą Budrewicz
 • Delegacja Przedszkola Miejskiego w Drawnie
 • Delegaci Specjalnego  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku
 • Delegacja Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
 • Delegacja Drawieńskiego Oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie wraz z dyr. p. Ewą Paszkowską
 • Przedstawiciel Komunalnego Zakładu Usługowo- Handlowego w Drawnie –prezes p. Albert Polarczyk
 • Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Drawnie z prezesem p.Janem Kuźmińskim
 • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wraz z Prezesem p. Marianem Kucem
 • Delegacja Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prezes p. Krystyną Pietrzkiewicz
 • Delegacja Drawieńskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Prezesem p. Mirosławem Hynkiem
 • Delegacja Sołectwa Kiełpino wraz z sołtys p. Anetą Skoczylas

 

Prowadząca uroczystość dyrektor DOK podziękowała: Delegacjom za złożone wiązanki i wieńce, Pocztom Sztandarowym, werbliście, Państwu Maciąg za pomoc organizacyjną oraz Wszystkim zgromadzonym.

      Uroczystość pod Pomnikiem zakończył moment wyprowadzenia pocztów sztandarowych. Wszyscy obecni zaproszeni zostali do Sali Biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury, w której powitani zostali minikoncertem Zespołu Śpiewaczego „Drawianki”.

W dalszej części uroczystości Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów pan Edward Kulesza wygłosił okolicznościowe przemówienie i wspólnie z Burmistrzem Drawna wręczył dwie statuetki dla aktywnych drawieńskich Seniorów: p. Krystynie Ciechanowicz i p. Wincentemu Łabuniowi

W kolejnej części uroczystości  Przewodniczący RM p. Czesław Paszkiewicz wraz z Burmistrzem Andrzejem Chmielewskim wręczyli odznaki honorowe „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” panu Adamowi Pawłowskiemu oraz Parafialnemu Zespołowi „Caritas” Barnimie.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” dla Pana Adama Pawłowskiego została przyznana przez Radę Miejska w Drawnie na wniosek Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawno. W uzasadnieniu wniosku podkreślano m.in. że Pan Adam od wielu lat jest zaangażowany w działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawno. Początkowo przez wiele lat był zawodnikiem po kolei wszystkich kategorii wiekowych. Po zakończeniu działalności sportowej Pan Adam nadal działa społecznie na rzecz Klubu, przez wiele lat będąc członkiem Zarządu, a obecnie jest kierownikiem drużyny seniorów. Jego działalność w przestrzeni sportowej i nie tylko została  nagrodzona m.in. na  Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Honorową ZZPN w Szczecinie, odznaczeniem Zasłużony dla Powiatu Choszczeńskiego.

Adam Pawłowski jest osobą bezinteresownie pracującą dla dobra i rozwoju naszej małej ojczyzny, zarówno na rzecz dzieci, młodzieży jak i starszych mieszkańców gminy i powiatu.

 

Odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” dla Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu została przyznana przez Radę Miejską w Drawnie na wniosek Burmistrza Drawna. W uzasadnieniu wniosku podkreślano m.in., że Zespół swoją działalność prowadzi już 20 lat. Pomocą charytatywną obejmuje mieszkańców Parafii Barnimie. Caritas w Barnimiu to zespół 13 wolontariuszy, którzy realizują program własny i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Działalność Zespołu realizowana jest m.in. poprzez pomoc materialną, opiekuńczo-usługową, wsparcie duchowe i różnego rodzaju akcje charytatywne. Na swoją działalność wszelkimi sposobami pozyskują środki finansowe – przez 20 lat na swoją działalność wydali prawie 480 tysięcy zł.  Wśród wielu akcji, programów czy przedsięwzięć zrealizowali m.in.: „Tornister pełen uśmiechów”, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, Wigilie dla osób samotnych, starszych i schorowanych, szczepienia przeciw grypie, bale charytatywne, oraz znany w całym regionie Festyn z okazji Dnia Dziecka w Barnimiu.

Warto podkreślić, że działalność Zespołu Caritas w Barnimie nie tylko wspomaga potrzebujących, ale również przyczynia się do promocji Gminy Drawno.

 

Finałową, oficjalną część obchodów zakończyła uroczystość wręczenia statuetek „Drawieńskie Żurawie” przez Burmistrza Drawna i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgromadzeni wysłuchali opisu osiągnięć osób nagrodzonych odczytanego  przez p. Elżbietę Bacztub na tle prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Sekretarz p. Mariolę Kowalewską

 

Za promowanie gminy Drawno poprzez organizację zlotu miłośników astronomii w Zatomiu statuetka przyznana została panu LESZKOWI PYRA

 

Pan Leszek Pyra urodził się w 1955r w Kaliszu Pomorskim. Z rodzicami i rodzeństwem mieszkał w Wierzchowie. Ojciec Pana Leszka pracował na kolei a mama zajmowała się domem. W 1970r. przeprowadzili się do Szczecina, gdzie ukończył naukę w szkole podstawowej, liceum ekonomicznym i studia na wydziale ekonomii Politechniki Szczecińskiej. Po studiach podjął pracę w  Towarzystwie Ubezpieczeń Warta. W latach 1983-1990 był nauczycielem j. angielskiego i ekonomii w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2.

W latach 90-tych kolega zaprosił Pana Leszka do Zatomia. To miejsce od razu Go zauroczyło. W niedługim czasie wraz z żoną kupili tutaj działki, wybudowali dom, a następnie w 2008r ośrodek agroturystyczny „PYRLANDIA”, który prowadzą do dziś.  Przyjmują w nim turystów z całej Polski i z zagranicy na spływy kajakowe, wycieczki piesze i rowerowe, wędkowanie czy zjazdy rodzinne. Przyjeżdżają tu także  amatorzy fotografii i uczniowie na zielone szkoły.

 Od 2010r. wiosną i jesienią wraz z grupą miłośników  astronomii pan Leszek organizuje ZLOTY ASTRONOMICZNE. Przyjeżdżają na nie pasjonaci z całego kraju i chętnie dzielą się swoją wiedzą z mieszkańcami okolicznych wiosek w postaci wykładów, spotkań, pokazów i konkursów dla uczniów szkół z Drawna, Choszczna i Kalisza Pomorskiego. Doceniając znaczenie tego wydarzenia Gmina Drawno aktywnie włączyła się w jego organizację. Zlot jest już dobrze znany w całej Polsce, dzięki czemu zyskaliśmy kolejną atrakcję turystyczną promującą naszą małą ojczyznę.

Bezpośredni kontakt z ludźmi sprawia Panu Leszkowi wiele satysfakcji i jak mówi „dlatego lubi swoją Pyrlandię”. Po przejściu na emeryturę zamierza wraz z żoną zamieszkać w Zatomiu na stałe. Poza tym lubi turystykę, politykę i koty.

 

Kolejną statuetkę: za propagowanie piosenki ludowej, tradycyjnej oraz  promocję gminy Drawno otrzymał ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „DRAWIANKI”

 

Zespół Śpiewaczy „Drawianki” działający przy Drawieńskim Ośrodku Kultury w Drawnie w roku bieżącym obchodzi 15-lecie swojej działalności kulturalnej. Przez pierwsze dwa lata zespołowi akompaniował p. Stanisław Tarczewski oraz okazjonalnie p. Mieczysław Tarczewski. Od sierpnia 2006 r. Zespół pracuje z instruktorem p Henrykiem Skibą. Obecnie kierownikiem zespołu jest p. Helena  Michniewicz.

Praktycznie od początku swojego istnienia zespół występował zarówno w Drawnie jak i reprezentował naszą gminę podczas zewnętrznych przeglądów i festiwali; poszerzając w miarę prób i ćwiczeń swój repertuar o pieśni, przyśpiewki, piosenki ludowe z różnych regionów kraju, pieśni patriotyczne, piosenki biesiadne oraz kolędy, pastorałki i kantyczki. Obecnie w swoim repertuarze posiada także piosenki kabaretowe a także dedykowane dzieciom. Skład Zespołu nieco się zmieniał. Od początku były w nim panie: Helena Michniewicz, Genowefa Domańska, Regina Droń, Gizela Jakubas, Teresa Seklecka i Teresa Stępniewska. Z czasem doszły panie Urszula Ostrowska, Janina Hrynkiewicz i pan Jan Michniewicz. W pracach zespołu ze względów zdrowotnych obecnie nie uczestniczą już Panie Genowefa i Gizela. 

Przez lata działalności Zespół czynnie uczestniczył każdego roku w około 20 prezentacjach. Wśród nich (poza występami w naszej gminie na wielu imprezach) były Prezentacje Folklorystyczne Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim, Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Szczecinie, Wielkanocne Spotkania z Folklorem w Łobzie, Jarmark „Kaziuki Wileńskie” w Świdwinie, Ogólnopolski Festiwal o Złotą Czaplę w Czaplinku, Jarmark Jakubowy w Szczecinie, Festiwal Folklorystyczny „Krajobrazy Sceny Ludowej w Czarnem, Przegląd Kapel Ludowych w Barzkowicach, Sobótkowe Spotkania z Piosenką Biesiadną w Bierzwniku, Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Chłopowo, Dożynki, Odpusty w Stargardzie, Korytowie, Wardyniu....Nie sposób wymienić wszystkich. Ale wszędzie Zespół  prezentował i prezentuje coraz większe umiejętności, za którymi coraz częściej idą wyróżnienia i nagrody. Z największych sukcesów można wymienić fakt zdobycia 19 lutego 2011 r tytułu laureata Wojewódzkiego Przeglądu Działalności Seniorów w Świdwinie-Zamku, wyróżnienia w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Szczecinie ARS w kwietniu 2016 r. oraz zdobycia tytułu laureata (jednego z dwóch)  na imprezie ”XIII Łobeska Baba Wielkanocna –MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM”, która odbyła się w kwietniu minionego roku  w Łobzie. Na Festiwalu zaprezentowało się ponad 300 wykonawców z Wielkopolski, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Przewodniczącym festiwalowego jury był wybitny fachowiec dr hab. profesor US Bogdan Matławski.

Zespół stale wzbogaca się o nowe stroje, uzyskiwane ze sponsoringu wielu osób fizycznych i instytucji I zawsze należy podkreślać, że tylko pasja i radość śpiewania potrafi sprawić, że dorosłe osoby co tydzień znajdują czas na to aby się tak pięknie twórczo rozwijać.

 

      Za wieloletnią działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Drawno Statuetkę otrzymała OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRAWNIE.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od 1945 roku, kiedy to 21 września z inicjatywy kapitana Jana Kowalskiego odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie członków OSP w Drawnie. Pierwszym Prezesem został Bronisław Teofilewski, komendantem Jan Kowalski a gospodarzem Jan Kuźmicz. Na początku remiza strażacka znajdowała się przy ul. Szkolnej, a w maju 1987 roku została oddana do użytku nowa remiza przy ul. Kościuszki, wybudowana w czynie społecznym przez druhów OSP. W 1995 roku nadany został nowy sztandar, który do dnia dzisiejszego jest wystawiany podczas ważnych uroczystości gminnych i kościelnych.

            Podstawowa działalność Ochotniczej Straży Pożarnej to działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. OSP realizując swoją misję, wykorzystują różnorodne formy działania. Najważniejszą działalnością jest na pewno ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicy chętnie wyjeżdżają do akcji poświęcając swój prywatny czas, ryzykując zdrowiem a nawet życiem.

            Od wielu lat działalność naszej OSP jest bardzo dobrze oceniana przez Państwową Straż Pożarną w Choszcznie i jest stawiana za wzór innym jednostkom. W dużej mierze jest to zasługą Zarządu OSP w Drawnie, który obecnie funkcjonuje w składzie: Prezes – Robert Lewandowski, Naczelnik – Krzysztof Barski, Sekretarz – Mateusz Musialik, Skarbnik – Marcin Bachorski i Gospodarz – Adam Czajkowski. W 2017 roku OSP liczyła 29 członków zwyczajnych. Najstarszym członkiem honorowym obecnie jest druh Wincenty Łabuń.

Średnio co roku strażacy wyjeżdżają od 50 do 80 razy do różnego rodzaju akcji ratowniczych. Aby profesjonalnie uczestniczyć w tych akcjach 2 razy w miesiącu odbywają się ćwiczenia.

Wg druha Barskiego najtrudniejsza akcja została przeprowadzona przy gaszeniu pożaru „Rancza Rodeo” w Zatomiu. Zdarzają się również spektakularne akcje, o których pisze prasa ogólnopolska, np. artykuł pt. „Strażacy pojechali koleją na akcję”:

Zarząd stwarza również warunki dla wszechstronnego doskonalenia umiejętności swoich druhów. w ramach zachęty i urozmaicenia ćwiczeń przygotowujących do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych organizują wyjazdy turystyczno-kondycyjne.

Ponadto strażacy działają aktywnie w innych dziedzinach życia społecznego, zajmując się sportem, edukacją i wychowaniem. Jest to działalność dodatkowa, ale z pewnością ma ona niezwykłą wagę w naszej społeczności. Druhowie organizują konkursy wiedzy pożarniczej, spotkania z przedszkolakami i uczniami naszych szkół, pomagają w organizacji imprez kulturalnych, włączają się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Biegów Ulicznych czy Dnia Dziecka w Barnimiu. Ta aktywność oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności na wielu polach jednocześnie sprawia, że druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie są bardzo dobrze oceniani przez mieszkańców naszej Gminy.

 

 

Wyróżnionym i narodzonym serdecznie pogratulował Burmistrz Andrzej Chmielewski a dbałość o docenianie takiej działalności w naszej gminie podkreślił  Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego p.Ryszard Mićko.

Zakończeniem uroczystości był wspaniały koncert przebojów muzyki polskiej i zagranicznej w wykonaniu szczecińskiego trio "Di Valdi" w składzie: Aleksandra Szachniuk - śpiew, Waldemar Zieliński - gitara, Krzysztof Sosnowski - gitara i śpiew zapowiedziany przez p. DARIUSZA KORONCZEWSKIEGO.

 Niniejszym, za podsumowującym uroczystość Burmistrzem Drawna, składamy raz jeszcze serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym obchody Drawieńskiego Dnia Osadnika i Kombatanta przybrały taki znaczący wymiar.

    

Fotogaleria TUTAJ


2018-02-06

Zapraszamy na spotkanie pt "WALENTYNKA DLA BABCI I DZIADKA"


2018-02-06

Zapraszamy na uroczyste obchody DNIA OSADNIKA i KOMBATANTA w Drawnie

 

 

czytaj więcej


2018-01-30

Ostatnie WOŚP-owe wieści- Komunikat Sztabu nr #3027 przy Drawieńskim Ośrodku Kultury

 

W imieniu swoim i całej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy raz jeszcze pragniemy bardzo, bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie w 26.Finał WOŚP.

Wasza pasja pomagania pokazuje, że warto stawiać sobie ważne cele i warto być razem pamiętając, że to co dziś innym dajemy- od innych także otrzymamy!!!

Dobro wraca i życzymy z całego serca, aby zawsze było z Wami do końca świata i jeden dzień dłużej.

Ostateczna kwota zebrana w mieście i gminie Drawno wynosi 17849,43 zł. (!) :)

czytaj więcej

Prócz wielu imiennych podziękowań, które umieściliśmy w poprzednim wpisie serdecznie dziękujemy także za przekazane wsparcie p. Katarzynie Ratowicz.


2018-01-29

Ferie zimowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury

 

Najwcześniej w całej Polsce, bo już w drugiej połowie stycznia, dzieciom i młodzieży stworzyliśmy możliwość korzystania z różnych propozycji feryjnych, wśród których były filmy, spektakle teatralne, warsztaty i zabawa karnawałowa. 

czytaj więcej

Z szesnastu seansów filmowych skorzystało łącznie 190 widzów. We wtorek razem z CLOWN CIRCUS SHOW  Rupert&Rico zaprosiliśmy na „Karnawałowe przygody Pana Mikołaja”. W szalonej zabawie uczestniczyło ok. 70 osób z Drawna, Chomętowa, Barnimia, Konotopia, Dominikowa, Święciechowa i Kiełpina. W dwóch spektaklach teatralnych krakowskiej grupy KRAK-ART. pt. „Calineczka” i "Śpiąca królewna” (ten ostatni był prezentowany na zakończenie zabawy karnawałowej) uczestniczyło łącznie około 120 osób. A na samą zabawę prowadzoną przez niesamowitego DJa Irka zwieźliśmy dzieci i młodzież z Brzezin, Chomętowa, Barnimia, Dominikowa, Konotopia i Kiełpina.

Stworzyliśmy także możliwość udziału łącznie w 9-ciu w warsztatach: ceramicznych tanecznych, wokalnych i plastycznych (na dziesiąty-techniczny, który nie mógł się odbyć z przyczyn od nas niezależnych- zaprosimy zainteresowanych w którąś marcową lub kwietniową sobotę). Z propozycji warsztatowych skorzystało ponad 100 osób a łączna liczba feryjnych uczestników wyniosła 650 osób. Wiele zimowych atrakcji, szczególnie w pierwszym tygodniu ferii zapewniła niezależnie od wszystkiego piękna śnieżna aura.

 

Fotogaleria TUTAJ