ul.Szpitalna 2

(95) 768 2343

dokdrawno@o2.pl

Drawieński ośrodek kultury zaprasza

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

NASZ OŚRODEK PO REMONCIE. ZAPRASZAMY!

W SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ „WEDEL”

Strona główna

2016-02-12

Drawieńskie obchody Dnia Osadnika i Kombatanta

Tegoroczne obchody Dnia Osadnika i Kombatanta w mieście i gminie Drawno, rozpoczęły się defiladą Kompanii Honorowej 2-giej Baterii z Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12-tej Brygady Zmechanizowanej z Garnizonu Choszczno pod dowództwem ppor. Kamila DZIETCZYKA w asyście Pocztu Sztandarowego  2-go Batalionu Saperów.

czytaj więcej

Poczet sztandarowy  w składzie: dowódca pocztu: st.chor. Paweł RUTKIEWICZ, sztandarowy: chor. Aleksander PASTUSZAK i  asystujący: sierż. Robert WYSZYŃSKI wraz z Kompanią Honorową defilowały z Placu Wolności w kierunku Pomnika Poświęconego Tym, Którzy Przywrócili Tę Ziemię Macierzy w asyście radiowozu miejscowego Posterunku Policji.

O godz. 15.00 pod Pomnik uroczyście wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie
 • Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r
 • Gimnazjum Publicznego im Saperów Polskich w Drawnie
 • Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Drawnie

 

Po wysłuchaniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz gminy Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, witając licznie zgromadzonych pod pomnikiem reprezentantów środowisk miasta i gminy Drawno oraz mieszkańców. Następnie, w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego głos zabrała Marszałek Województwa pani Anna Mieczkowska.

Wzruszający i uroczysty Apel Pamięci odczytała Oficer Wychowawczy z Dywizjonu Artylerii Samobieżnej chorąży Dorota KASPEROWICZ. Apel zakończył się salwą honorową Kompanii, po której zabrzmiał utwór „Hasło Wojska Polskiego”.

 

W rytmie werbli oraz asyście żołnierzy Kompanii Honorowej wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele następujących instytucji, organizacji, szkół, zakładów pracy i stowarzyszeń:

 

 • W imieniu Kombatantów Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Osadników Ziemi Drawieńskiej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001r.
 • W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego Marszałek Pani Anna Mieczkowska
 • W imieniu Powiatu Choszczeńskiego Starosta Choszczeński pan Adam Andriaszkiewicz
 • Przedstawiciele władz drawieńskich w osobach Burmistrza Drawna p.Andrzeja Chmielewskiego oraz Przewodniczącego RM p. Czesława Paszkiewicza
 • Klub Radnych Rady Miejskiej "Odrodzenie gminy Drawno” w składzie: p.Aleksander Dementiew, p. Bożena Pawlak-Matujzo, p. Joanna Słotwińska oraz p. Adam Emilianowicz.
 • Delegacja Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej z Garnizonu Choszczno z zastępcą dowódcy kpt. Krzysztofem  Ulikowskim
 • Delegacja I  Regionalnej Bazy Logistycznej Składu Drawno wraz z p. Janem Bryckim
 • Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie
 • Przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Delegacja Nadleśnictwa Drawno z Nadleśniczym panem Włodzimierzem Rocławskim
 • Delegacja Przedszkola Miejskiego w Drawnie
 • Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie wraz z wicedyrektor p. Joanną Markiewicz
 • Przedstawiciele Gimnazjum Publicznego Imienia Saperów Polskich w Drawnie
 • Delegacja Biblioteki Publicznej w Drawnie wraz z dyr. Reginą Budrewicz oraz przewodnicząca KGW w Drawnie Władysława Szczodrowska
 • Delegaci Specjalnego  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku -z p. Przemysławem Stępniewskim
 • Delegacja Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
 • Delegacja Środowiskowego Domy Samopomocy w Drawnie wraz z Kierownikiem p. Anną Kozłowską
 • Przedstawiciele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie wraz z Kierownikiem p. Grzegorzem Zielińskim
 • Delegacja Drawieńskiego Oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie wraz z dyr. p. Ewą Paszkowską
 • Delegat RSP w Rzecku –  kierownik zakładu Drzewnego w Kiełpinie p Cezary Kaczor
 • Przedstawiciele Komunalnego Zakładu Usługowo- Handlowego w Drawnie
 • Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Drawnie z Prezesem p. Janem Kuźmińskim
 • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wraz z Prezesem p. Marianem Kucem
 • Delegacja Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wiceprezesem p. Janem Michniewiczem
 • Delegacja Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy z wiceprezesem p. Zbigniewem Zębalą
 • Delegacja Drawieńskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Prezesem p. Mirosławem Hynkiem
 • Delegacja Sołectwa Dominikowo wraz z Sołtysem p. Janem Bandrowskim
 • Delegat Sołectwa Kiełpino - sołtys p. Aneta Skoczylas
 • Delegat Sołectwa Podlesie – sołtys p. Dominika Jakszuk

 

Po złożeniu wiązanek przejmująco zabrzmiał utwór na trąbkę „Śpij kolego”

Prowadząca uroczystość dyrektor DOK Anna Hińcza-Gnysińska za uświetnienie uroczystości złożyła serdeczne podziękowania Kompanii  Honorowej 2 Baterii Artylerii Samobieżnej z Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej z Garnizonu Choszczno oraz Pocztom Sztandarowym. Podziękowania skierowane zostały także do Wszystkich Delegacji za złożone wiązanki i wieńce; do werblisty i Państwa Maciąg za pomoc organizacyjną oraz Wszystkim zgromadzonym.

      Uroczystość pod Pomnikiem zakończył moment wyprowadzenia wojskowej asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych. Wszyscy obecni zaproszeni zostali do Sali Biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie p. Alicja Łukasik ze Spichlerza (współtwórcę wystawy)  zaprezentowana została wystawa pomysłodawcy  ppłka Andrzeja Szutowicza  której tytuł brzmi „WIELKIE SPRAWY W GMINIE DRAWNO”.

 Następnie głos zabrał dr Grzegorz Jacek Brzustowicz, który wygłosił wykład pt.”Potyczka pod Barnimiem. Z dziejów 30-letnich Marchii” ilustrowany interesującą prezentacją multimedialną.

W dalszej części uroczystości Burmistrz Drawna wraz z Przewodniczącym RM wręczyli w różnych dziedzinach sześć statuetek „Drawieńskie Żurawie” oraz Statuetkę „Drawianin Roku”. Zgromadzeni wysłuchali opisu osiągnięć osób nagrodzonych na tle prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Sekretarz p. Mariolę Kowalewską

 

Statuetkę w dziedzinie oświaty otrzymała pani Joanna Markiewicz.

Pani Joanna Markiewicz pracuje w Szkole Podstawowej w Drawnie od 1993 roku jako nauczycielka języka polskiego. Od 2008 roku pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Jej działalność edukacyjna, innowacyjna i organizacyjna ma wpływ na całokształt funkcjonowania szkoły oraz promocję naszej gminy.

Pani Joanna Markiewicz, od 2009 roku, jest koordynatorką programu „Szkoła Ucząca Się” wspierającego zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2012 roku ukończyła Studia Podyplomowe dla Liderów Oświaty, dzięki czemu nabyła niezbędną wiedzę, by projektować zmiany dotyczące sposobów uczenia się i nauczania w naszej szkole. Stała się pewnym swych kompetencji liderem. Działa na rzecz oświaty w wymiarze regionalnym.

Podstawą działalności Szkoły Uczącej Się jest współpraca liderów, trenerów, nauczycieli oraz bardzo intensywne szkolenia i warsztaty.

Pani Joanna Markiewicz, w zakresie pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, m.in. pozyskała fundusze w ramach projektu systemowego POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w SP Drawno, przygotowywała warsztaty dla rodziców, prowadzi lekcje pokazowe dla nauczycieli innych szkół i dla rodziców, współpracuje z zespołem szkół w Jurkowie- organizuje wyjazdy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum drawieńskiego na obozy narciarskie, aktywnie współpracuje z parafialnym zespołem Caritas- współorganizuje działalność mającą na celu zebranie funduszy na wypoczynek letni dla dzieci.

Szkoła Podstawowa w Drawnie zdobyła tytuł Szkoły Uczącej się w 2013 roku jako trzecia szkoła w rejonie szczecińskim województwa zachodniopomorskiego. Obecnie jest ich dziesięć. W 2014 roku pani Markiewicz, wspólnie z przedstawicielem organu prowadzącego, panią Irminą Jasińską-Szymkowiak uczestniczyła na Zamku Królewskim w Warszawie w uroczystości wręczenia naszej gminie prestiżowego tytułu „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się”. Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządów z całej Polski.

 

Kolejną statuetkę -w kategorii gospodarki-otrzymał pan Andrzej Rusin

 

Piekarnia „Jana” funkcjonuje od 15 maja 1995 roku. Pan Andrzej piekarnię odkupił od Gminnej Spółdzielni. Przez wszystkie lata działalności rozwijał swoją firmę. Jego motywem przewodnim jest bezpieczeństwo, czystość i jakość. W 1995 roku zatrudniał 7 osób a obecnie zatrudnia już 18. Prowadzi sprzedaż w 2 sklepach firmowych i wielu innych w całym regionie. Obecnie posiada 3 samochody do transportu wypieczonych produktów. Przeprowadził modernizację piekarni, przez co  dostosowane zostały warunki sanitarne do wymogów Unii Europejskiej. Dzięki inwestycji znacząco poprawił warunki pracy oraz zwiększył efektywność i jakość produktów. Właściciel przykłada ogromną wagę do czystości m.in. poprzez zapewnienie pracownikom warunków socjalnych na wysokim poziomie. Pan Andrzej produkuje pieczywo i ciasta w tradycyjny sposób przy użyciu naturalnych surowców. Chleby produkowane są na naturalnym zakwasie. W piekarni funkcjonują tradycyjne piece piekarnicze. Dzięki temu wypieczony chleb ma doskonały smak, zapach i puszysty miękisz – tak bardzo doceniany przez klientów, o czym świadczy to,  że chleb z Piekarni „Jana” jest wożony do różnych zakątków świata m.in. do Nowego Jorku, Hiszpanii, Włoch, po to, aby przypomnieć smaki z dzieciństwa. Również smak chleba doceniany jest na różnego rodzaju festynach – pajda chleba znana jest w wielu regionach Polski. Ostatnio ogromnym powodzeniem cieszą się również pieczone przez Pana Andrzeja dziki i prosiaki – atrakcja wielu lokalnych imprez.

Piekarnia utrzymuje dobrą pozycję na rynku dzięki nieustannej dbałości o jakość swoich wyrobów. W tym zakładzie doświadczenie i tradycja harmonijnie współgrają z nowymi technologiami. Pan Andrzej na początku swojej działalności wytwarzał około 20 produktów a obecnie  około 120 – w tym różnorodne chleby, chałki, bułki oraz różnego rodzaju ciasta cukiernicze.

Pan Andrzej Rusin przez wszystkie lata swojej działalności gospodarczej dał się poznać jako człowiek wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Wspiera działalność wielu organizacji pozarządowych a także imprezy organizowane przez Gminę Drawno.

Wyrazem uznania dla pracy Pana Andrzej Rusina są przyznane certyfikaty  i wyróżnienia.

 

Statuetkę w dziedzinie inicjatyw charytatywnych otrzymały dwie Panie: Agnieszka Banaszak i Aleksandra Izydorczyk.

Pani Agnieszka Banaszak jest katechetką w Gimnazjum Publicznym w Drawnie. Pani Aleksandra Izydorczyk prowadzi działalność agroturystyczną „Pałacyk nad Drawą”. Obydwie Panie od kilku już lat wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w działalność charytatywną i wolontariat na rzecz mieszkańców naszej gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Aktywnie włączają się w akcje charytatywne organizowane na terenie naszej gminy m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Szlachetną paczkę czy też akcje Caritasu.

20 marca 2015r. Pani Agnieszka i Pani Ola były inicjatorkami oraz głównymi organizatorkami „Biegu po życie” – społecznej inicjatywy charytatywnej, podczas której zebrano ponad 18 tys. zł. na operację dla czteroletniej Weroniki Balcerzak. Dziewczynka cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną – zespół Berdona.  Osobiste zaangażowanie obydwu Pań sprawiło, że w organizację przedsięwzięcia włączyło się wiele instytucji i osób prywatnych o wielkich sercach. Ważne podkreślenia jest to, że na każdym etapie organizacji „Biegu po życie ” w podejmowane działania włączana była młodzież z Gimnazjum Publicznego w Drawnie, a w samej akcji uczestniczyło bardzo wiele dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy Drawno oraz gmin ościennych. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy jest bardzo ważnym elementem wychowania młodego pokolenia.

 

Kolejną Statuetkę Drawieńskie Żurawie otrzymało Nadleśnictwo Drawno.

 

Nadleśnictwo Drawno z trzema obrębami powstało w 1972 roku. Jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych i podlega Regionalnej  Dyrekcji Lasów Państwowych. Nadleśnictwem jednoosobowo kieruje Nadleśniczy. Od 2011 roku  funkcję tę sprawuje Pan Włodzimierz Rocławski. Na bieżąco Nadleśnictwo poprawia swoją infrastrukturę, co  bardzo często przyczynia się do poprawy warunków życia naszych mieszkańców. W latach 2012 – 2015 wybudowało drogi leśne w technologii tłuczniowej                       o ogólnej długości 17,345 km w leśnictwach Kiełpino, Żółwino i Kołki oraz drogę                              o długości 7,66 km przebiegającą przez leśnictwa Zdanów, Borowiec, Brzeziny. Przy Zamku w Niemieńsku wybudowano  osadę dla leśniczego leśnictwa Międzybór.

            Nadleśnictwo zawsze współpracowało z gminą Drawno, jednak od kilku lat współpraca ta jest szczególnie widoczna. W ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzież z naszych placówek oświatowych uczestniczy w zajęciach przyrodniczych i ekologicznych prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa. Wspólnie organizowana jest akcja „Sprzątania świata”. Są to bardzo ważne działania, ponieważ wychowanie ekologiczne młodego pokolenia jest jednym z głównych celów Gminy Drawno. Ponadto w ramach promocji swojej działalności Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Gminę Drawno imprezach kulturalno-rozrywkowych. Wspiera również finansowo działalność organizacji pozarządowych. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej gminie było wsparcie finansowe zakupu wozu strażackiego, motopompy oraz piły dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie. Od kilku lat Nadleśnictwo funduje również nagrody na Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który organizowany jest przez naszą OSP.

 

Statuetkę Drawieńskie Żurawie otrzymał także pan Mirosław Hynek.

 

Pan Mirosław Hynek swoją działalność w Kole Polskiego Związku Wędkarskiego w Drawnie rozpoczął już w 1978 roku, a od 2011 roku pełni funkcję prezesa. Obecnie Koło liczy 421 członków  i od 2011 roku utrzymuje się tendencja wzrostowa. Pan Mirosław wyróżnia się w działalności na rzecz organizowania i promowania wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowania i ochrony wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Rok rocznie organizuje wiele zawodów wędkarskich, w których biorą udział wędkarze z wielu gmin. Od dwóch lat organizuje również zawody wędkarskie dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku. W tym roku Koło będzie obchodziło 45-lecie swojego istnienia. Pan Mirosław za swoje ogromne zaangażowanie w działalność drawieńskiego Koła w 1999 roku został odznaczony przez Zarząd Główny PZW srebrną odznaką za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, a w 2013 roku otrzymał złotą odznakę.

            Pan Mirosław Hynek od 1987 roku aktywnie działa również w Społecznej Straży Rybackiej, a od dwóch lat jest jej Komendantem. Do zadań Straży należy ochrona wód przed kłusownictwem i sprawdzanie uprawnień do wędkowania. Swoją funkcję wykonuje z ogromnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. W 2015 roku Społeczna straż sprawdziła 1200 wędkarzy, zabezpieczyła 60 szt. wontonów, 17 sztuk tzw. przystawy węgorzowej, miroże oraz skierowano do Policji dwa wnioski o ukaranie kłusowników. Tak skuteczna działalność na pewno przyczynia się do poprawy stanu zarybienia naszych jezior.

 

STATUETKA DRAWIANIN ROKU przyznana została dr hab Robertowi Czarniawskiemu

 

Z zawodu jest hydrobiologiem i nauczycielem akademickim. Obecnie zatrudniony jest na etacie profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dziedziny naukowe którymi się zajmuje to: hydrobiologia, ichtiologia, ekohydrologia, ochrona środowiska wodnego i  ekologia wód. Był kierownikiem oraz wykonawcą w kilku projektach badawczych, w tym współfinansowanych ze środków krajowych i UE. Prowadzi współpracę badawczą z innymi ośrodkami naukowymi.

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji prezentujących oryginalne wyniki badań, w tym ponad 40 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w których dużo miejsca poświęca ekosystemom wodnym m.in. ochronie i rekultywacji jezior ziemi drawieńskiej i zlewni rzeki Drawy.

Od kilku lat współpracuje z Gminą Drawno i Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy a także z Drawieńskim Parkiem Narodowym. Jest członkiem m.in. Rady Naukowej DPN, grupy sterującej projektu Life + Drawa oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Współpracuje również z PZW na terenie gminy Drawno. W ramach projektu "Restauracja rybacka zlewni Drawy z uwzględnieniem rekultywacji, ochrony    i poprawy środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” realizowanego przez Zespół Katedry Zoologii Ogólnej US w latach 2010-2015 wykonane zostały sztuczne tarliska na rzekach: Sitnie i Słupicy w obrębie gminy Drawno, przyczyniając się do zachowania różnorodności biologicznej tych rzek.

Był inicjatorem utworzenia "Towarzystwa Przyjaciół Drawy".

Wraz z pracownikami naukowymi US uczestniczył w projekcie edukacyjnym  pn. "Wojewódzki konkurs wiedzy przyrodniczej w oparciu o kajakową ścieżkę edukacyjno-dydaktyczną Drawy i Korytnicy".

 

W imieniu nagrodzonych głos zabrał, dziękując za wyróżnienia, prof. Robert Czerniawski a z gratulacjami i podziękowaniami pospieszył także Starosta Choszczeński p. Adam Andriaszkiewicz.

Zakończeniem uroczystości był piękny koncert ponownie goszczącego w Drawnie szczecińskiego zespołu TRIO LA ROCHA. Koncert poprowadził pan Dariusz Koronczewski

 Niniejszym, za podsumowującym uroczystość Burmistrzem Drawna, składamy serdeczne podziękowania wszystkim, których zaangażowanie i obecność uświetniło obchody Drawieńskiego Dnia Osadnika i Kombatanta.

     A w terminie przyszłego tygodnia zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania wystawy w godzinach pracy Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Z końcem tygodnia wystawa zostanie przeniesiona do Spichlerza. Zapraszamy!


2016-02-10

Zapraszamy młodzież na warsztaty rapersko-didżejskie: 10-11 lutego 2016r.

Szczegóły- patrz wpis z 28 stycznia 2016r.


2016-02-10

Zapraszamy na obchody Drawieńskiego Dnia Osadnika i Kombatanta

Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski zaprasza Mieszkańców w piątek 12 lutego od godziny 15.00 na Drawieńskie Obchody Dnia Osadnika i Kombatanta uświetnione koncertem szczecińskiego zespołu TRIA LA ROCHA.

Szczegóły TUTAJ

czytaj więcej

Trio La Rocha wystepuje w składzie:

 


2016-01-28

Inspiracje Beksińskiego

Bohaterami i twórcami wystawy "Inspiracje Beksińskiego", zlokalizowanej w holu sali WEDEL, której wernisaż miał miejsce 28 stycznia 2016r. w naszym ośrodku, są wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, którzy wraz z szefową p.kierownik Joanną Czechowicz pod kierunkiem instruktora plastycznego  p.Artura Groszkowskiego dokonali niewyobrażalnej, benedyktyńskiej pracy wykonania rzeźb inspirowanych twórczością Zdzisława Beksińskiego autorską metodą papieroplastyki; ponadto obrazów, rysunków i fotografii.

czytaj więcej

 Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu zrealizowanego dla TVP Kultura przez Artura Barczaka pt. "Testament Beksińskiego". I choć film, podobnie jak i twórczość Mistrza, miał nieco mroczną wymowę, sama prezentacja wystawy przez p.Joannę i p. Artura wyjaśniła motywy i inspiracje ich pracy oraz pozytywny wpływ takich działań na wychowanków ŚDS w Choszcznie. Nie bez znaczenia jest także fakt zwrócenia uwagi społeczeństwa na obecność osób niepełnosprawnych w otoczeniu oraz na ich, zaskakujące często, niesamowite możliwości twórcze.

Z gratulacjami i słowami uznania Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski w imieniu własnym, DOK-u oraz ŚDS w Drawnie wręczył twórcom kosz prezentów. Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie; goście i uczestnicy zaproszeni zastali także na tradycyjny poczęstunek w progach Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie (tu podane zostały m.in upieczone przez kadrę i wychowanków domowe ciasta). W przygotowanie poczęstunku - upieczenie faworków zaangażowały się także panie z DUTW. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc.

 

W terminie do 08 lutego 2016r. z ogromną przyjemnością zapraszamy zainteresowanych do zwiedzania wystawy, która dostępna będzie dla ogółu zwiedzających w godzinach pracy ośrodka.

 

Fotogaleria TUTAJ


2016-01-28

Zapraszamy młodzież na warsztaty rapersko-didżejskie w II-gim tygodniu ferii

czytaj więcej

Zapraszamy na warsztaty rapersko-didżejskie!

Info o warsztatach:

Będziemy pisać teksty, freestylować, rapować! Urządzimy zaimprowizowane bitwy na rymy. Popracujemy nad flow, dykcją, emisją głosu i scenicznością. Porozmawiamy o hip-hopie, jego historii, bitwach, rapie polskim i amerykańskim. Efektem tygodniowych warsztatów raperskich będzie nagranie kawałka lub klipu hip-hopowego!

Towarzyszyć nam będzie DJ, na bieżąco skreczujący i puszczajacy bity. W programie nauka obsługi gramofonów oraz wielokanałowych mikserów audio, podstawowych technik skreczu, DJ-skich konceptów, takich jak: drumming, word-cuty oraz beatjuggling. Pokażemy też jak miksować utwory poprzez dopasowanie ich tempa oraz tonacji.

Info o prowadzących:

Mateusz „Skajs” Wilkoń – warszawski raper, freestylowiec, hiphopowy aktywista i animator kultury. Aktywny scenicznie od kilkunastu lat, od 5 lat prowadzi warsztaty z rapu i tekściarstwa. Członek najlepszej polskiej grupy freestylowej Freestyle Palace, wraz z takimi osobistościami sceny jak Muflon, Flint czy Theodor. Finalista turnieju WBW 2013, półfinalista w 2007. W swojej karierze bitewnej w pokonanym polu zostawiał takich graczy jak Gospel, Oset, Feranzo, Biały, Proceente, Filozof, Goły czy Puoć. Finalista konkursów muzycznych Coke Live Fresh Noise w 2009 i Szlagier dla Warszawy w 2014 roku. Autor albumu „Legendy płynące z tych okolic”, nagranego razem z reprezentantem Koka Beats – Zaginionym. Muzycznie współpracował m.in. z Hukosem, Duże Pe, Procentem, Igorillą, Junesem, Muflonem czy Gospelem.

 

 

 

 

Piotrek „DJ Anusz” Anuszewski – doświadczony warszawski DJ, autor mixtape’ów, organizator wielu festiwali oraz imprez hip-hopowych. Współpracuje m.in. z raperem Proceente [„Dzień z życia mistrza ceremonii mixtape”], zajmuje się promocją takich artystów jak Pro8lem czy JWP. Autor „Mixtape’u ostatniej szansy” [2015].  Jest współorganizatorem cyklu Rap History Warsaw, prowadzącym program „Hip-Hop Kampus” w warszawskim Radiu Kampus 97,1 fm, byłym redaktorem naczelnym portalu Mixtape.com.pl czy koordynatorem promocji festiwali The Wall Warsaw Hip-Hop Fest czy Prosto FestXVal. Uczestnik trasy Aloha 40% Tour. Doświadczony instruktor warsztatów didżejskich, które od kilku lat prowadzi współpracując z wieloma instytucjami kultury, NGO czy szkołami w całej Polsce.

Zdjęcia:

http://www.warsztatyhiphop.pl/content/galeria

Linki:

www.warsztatyhiphop.pl
www.facebook.com/warsztatyhiphop
www.facebook.com/skajsdelimit
www.facebook.com/anusz.dj

Zaginiony/Skajsdelimit – „Czasami nie wierzę w nic”
https://www.youtube.com/watch?v=NRh4txgfaOQ&list=PLB4977743561FE157&index=11
Skajsdelimit – „Rodzina” / VIDEO w ramach akcji RAP ONE SHOT labetu Urban City
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLHaEW6vVw


2016-01-28

Ferie Zimowe w Drawnie - tydzień drugi

czytaj więcej


2016-01-28

Zapraszamy na ferie zimowe w Drawnie - tydzień pierwszy

czytaj więcej


2016-01-25

Koncert wychowanków Ogniska Muzycznego

 

 

25 stycznia w godzinach wieczornych w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert wychowanków po pierwszym semestrze Ogniska Muzycznego prowadzego przez instruktora p Henryka Skibę w Drawnie, Kaliszu Pomorskim i Choszcznie. Dwudziestu wychowanków w otoczeniu swoich bliskich "koncertowo"  prezentowało swoje umiejetności; w tym spora grupa po raz pierwszy na scenie.

 

 

 

czytaj więcej

Wszyscy po prezentacji wraz z brawami otrzymali słodkie upominki.

 

Fotogaleria TUTAJ


2016-01-25

Dzień Babci i Dziadka

 

 

22 stycznia 2016r w godzinach popołudniowych zaprosiliśmy do Sali widowiskowej  pana Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, panią Sekretarz Gminy Mariolę Kowalewską  i świętujące Babcie i Dziadków nie tylko dzieci uczęszczających na zajęcia ale i z Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespołu „Drawianki”, i współpracujących z nami kół Gospodyń Wiejskich. Towarzyszyły im dzieci, rodziny i przyjaciele. Uroczystość poprowadziła instruktorka tańca DOK Magda Szarawaga.  Z najlepszymi życzeniami  dla Babć i Dziadków ofiarowaliśmy garść tańców, prezentacji i muzyki. Najlepsze życzenia złożył także wzruszony Burmistrz Drawna.

czytaj więcej

Pierwsze w brawurowym tańcu rodem z Bollywood  zaprezentowały się panie z DUTW. Po nich w kulinarną podróż „Pomidorowej” zabrały nas CUKSY. Obie grupy przygotowała prowadząca uroczystość p.Magdalena, która następnie zaprosiła wszystkich obecnych na występ kabaretu DOK prowadzonego przez p. Izę Kowalczyk –pt. „Biwak”. Z biwaku w podróż na Ukrainę zabrały nas CUKSY  w utworze KAZACZOK. Po nich wybraliśmy się wraz z „Mariolką” w kolejnej scence kabaretowej do SPA . Na zakończenie CUKSY zatańczyły LOKA LOKA a cztery dziewczynki ze Szkoły Podstawowej (przygotowane przez p. Izę ) wierszem i piosenką  złożyły najcudowniejsze życzenia Babciom i Dziadkom. W finale zgromadzeni usłyszeli z ust CUKSÓW wiersz...Babciu, Dziadku coś Ci dam ...

Wszystkie Babcie i Dziadków oraz gości zaprosiliśmy na poczęstunek do holu kina.

 A w sali biesiadnej  nasze stowarzyszenia formalne i nieformalne (DUTW, Drawianki, KGW z Drawna, z Brzezin,…) integrowały się świętując tanecznie przy muzyce DJ-a Irka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować uroczystość :).

 

Fotogaleria TUTAJ


2016-01-16

Zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka